Bericht progressieve multifocale leukoencephalopathie bij efalizumab

0
474

Health Canada maakte op 22 december 2008 melding van het optreden van ernstige infecties, waaronder progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML), bij gebruik van efalizumab (Raptiva). Dit middel is een selectieve immunosuppressor en is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patinten met matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis bij geen respons of contra-indicatie voor andere systemische therapien. Door de invloed van efalizumab op de T-lymfocyten kan het risico op of de ernst van infecties toenemen bij gebruik van dit middel. In de VS zijn er tot nu toe twee meldingen gedaan van PML met fatale afloop bij gebruik van efalizumab voor de behandeling van plaque-psoriasis. Beide patienten waren 70 jaar of ouder en gebruikten het middel ongeveer vier jaar. Ook andere ernstige infecties, zoals bacteriele sepsis en virale meningitis, die leidden tot ziekenhuisopnames en overlijden, zijn gemeld bij efalizumab gebruikers. In Nederland is er tot nu toe een melding van bacteriele meningitis en geen melding van PML op dit middel.


De volledige tekst van Health Canada kunt u hier nalezen.


Bron: Lareb