Abvakabo FNV: conclusies rapport CSZ schokkend

Array

Abvakabo FNV vindt de conclusies van het rapport van de Commissie sanering zorginstellingen (CSZ) over de situatie bij Philadelphia Zorg schokkend. De voormalige Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van de zorginstelling hebben geen aandacht gehad voor de zorg van verstandelijk gehandicapten.

Jan Kramer, bestuurder zorg van Abvakabo FNV, over het rapport: “Schokkend, want zorg is de kerntaak van Philadelphia. Zeker ook omdat wij de problemen bij Philadelphia al maanden aan de kaak stellen. Dit soort vernietigende conclusies over het bestuur van een zorginstelling hebben wij nog niet eerder onder ogen gekregen.”

Onderzoek
Omdat er een verschil van mening tussen Philadelphia, de ondernemingsraad (or) en de bonden bestaat over de feitelijke financiele positie van de zorginstelling, heeft Abvakabo FNV voorgesteld een onderzoek naar de financiele situatie te laten uitvoeren door een onafhankelijk accountantskantoor. Tijdens recent overleg tussen de vakbonden, de or en de Raad van Bestuur a.i. van Philadelphia Zorg zijn hierover afspraken gemaakt. Gedurende het onderzoek wordt de uitvoering van het herstelplan opgeschort. Bovendien heeft Philadelphia toegezegd dit plan te heroverwegen als de uitkomsten van het rapport daarvoor aanleiding geven.

“Wij vinden dat de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek moeten leiden tot een gezamenlijk plan van aanpak voor Philadelphia Zorg. Hierbij moeten de kwaliteit van zorg en behoud van werkgelegenheid centraal te staan”, aldus Kramer

Espria
Philadelphia Zorg maakt deel uit van het concern Espria, een samenwerking tussen Evean Groep, Woonzorg Nederland en Philadelphia. Abvakabo FNV is hier geen voorstander van, omdat dit soort fusies de kwaliteit van de zorg doorgaans niet verbetert. Op eerder aandringen van de vakbond en vele werknemers heeft Philadelphia aangegeven bereid te zijn om de ontvlechting uit dit concern bespreekbaar te maken. Kramer: “Met deze afspraken zijn de eerste stappen gezet in het herstellen van het wederzijdse vertrouwen. Echter, de betrokken partijen beseffen dat het nog veel inspanning vergt om het vertrouwen van de medewerkers terug te winnen.”

Informatiebijeenkomsten
Abvakabo FNV organiseert in de periode van 19 tot en met 27 januari in Rotterdam, Zwolle, Breda en Utrecht informatiebijeenkomsten voor werknemers van Philadelphia Zorg. Tijdens deze bijeenkomsten worden medewerkers door de vakbonden geïnformeerd over de stand van zaken bij de zorginstelling en worden er afspraken gemaakt over vervolgstappen.

– Maandag 19 januari 2009
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam

– Donderdag 22 januari 2009
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle

– Maandag 26 januari 2009
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda

– Dinsdag 27 januari 2009
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw), Jaarbeursplein 6, 3521 VL Utrecht

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen