Transparant aanbod EPZ. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

0
282

De trend van de laatste jaren is om het aanbod van hulp- en dienstverleners meer transparant, flexibel en samenhangend te maken. Verschillende ontwikkelingen in de eerstelijns-ggz versterken die vraag om transparantie. De vandaag verschenen publicatie Transparant aanbod EPZ. Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening verheldert het aanbod eerstelijnspsychologische zorg door een beschrijving in modulen.


Modulen zijn korte aanbodbeschrijvingen van samenhangende vormen van hulp- en dienstverlening die met elkaar het totale aanbod van een beroepsgroep of organisatie vormen. Modulen kunnen waar nodig gecombineerd worden zodat een aanbod op maat voor één bepaalde client ontstaat.

Eerstelijnspsychologen, andere aanbieders van eerstelijnspsychologische zorg en de organisaties waarbinnen ze werken kunnen de modulen op verschillende manieren gebruiken: voor communicatie met opdrachtgevers, collega’s of clienten, voor afstemming en samenwerking en voor onderzoek naar resultaten en effecten.


De modulen zijn gemaakt volgens een werkwijze die eerder door MOVISIE ontwikkeld is. Een panel van eerstelijnspsychologen heeft onder leiding van MOVISIE hun dagelijkse praktijk in modulen beschreven. De beschrijving zoals hij er nu ligt wordt gedragen door het hele panel. Ook het bestuur van de sectie gezondheidspsychologie van het NIP en het bestuur van de LVE hebben ingestemd met de modulen. Transparant aanbod EPZ is al het derde deel in een serie. Eerder verschenen bij MOVISIE Transparant aanbod AMW (voor organisaties voor Algemeen Maatschappelijk Werk) en Transparant aanbod SPV in de eerste lijn (voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen).


De publicatie van Movisie verheldert het aanbod eerstelijnspsychologische zorg door een beschrijving in modulen. De modulen geven helder, bondig en compleet weer wat de eerstelijnspsychologische zorg binnen de eerstelijns-GGZ te bieden heeft.

Auteurs: Margot Scholte en Cora Brink
Foto omslag: Redmar Kruithof
ISBN: 978-90-8869-029-7
Verkoopprijs: 9 Euro
Uitgever: MOVISIE
Jaar van uitgave: 2009
Documenttype: boek
Pagina-aantal: 72
Publicatienummer: 122652
Prijs: € 9,00
Te bestellen via bestelling@movisie.nl of via de website.
De publicatie is op de website ook gratis Downloadbaar.