Medicijnkosten maagklachten kunnen lager

De kosten voor de behandeling van maagklachten kunnen omlaag, als patienten die voor de eerste keer maagklachten hebben, starten met lichte middelen en pas bij aanhoudende klachten overgaan op sterkere medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het UMC St Radboud in samenwerking met het UMC Utrecht en de Universiteit van Maastricht, deze week gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Richtlijn
Ongeveer veertig procent van de Nederlandse bevolking heeft regelmatig last van z’n maag. Het Centraal Beleids Orgaan (CBO) heeft een richtlijn opgesteld voor de behandeling van deze klachten. De richtlijn adviseert huisartsen om bij patienten die voor de eerste keer maagklachten hebben, te starten met lichte medicijnen (eenvoudige zuurbinders en zuurremmers) en als dit geen resultaat geeft, over te gaan op de sterkere protonpompremmers. Dit wordt de step-up behandeling genoemd. Toch blijkt dat in de praktijk patienten vaak meteen de sterkste medicijnen krijgen. Tot dusver was het nog onduidelijk, welke behandelmethode het beste is, in termen van kosteneffectiviteit.

In 2003 zijn het UMC St Radboud, het UMC Utrecht en de Universiteit Maastricht gestart met een grootschalig onderzoek waarin de step-up vergeleken werd met de step-down behandeling: van sterk naar licht. Aan dit onderzoek hebben meer dan 300 huisartsen en 664 patienten meegedaan.

Uit de resultaten blijkt dat de patienten, die begonnen met het sterkste medicijn eerder klachtenvrij waren dan de patienten, die begonnen met het lichtste medicijn. Echter, na een half jaar waren de verschillen tussen beide groepen nagenoeg verdwenen. (step-up: 72% klachtenvrij en step-down: 70%). Ook in de kwaliteit van leven was na zes maanden geen verschil.

Patienten die begonnen met het lichtste medicijn hadden echter minder behandelkosten gemaakt, vooral voor medicijnen. Dit resultaat geeft aan dat het, gezien de kosten, maatschappelijk wenselijk is dat huisartsen bij patienten die voor het eerst maagklachten hebben, starten met de lichte medicijnen. Dit komt overeen met de CBO-richtlijn voor maagklachten.

Voorbehoud
In het onderzoek is pantoprazol gebruikt, een relatief dure variant van de sterke protonpompremmer. Die wordt ook in de praktijk veel voorgeschreven. Wanneer in de berekening de kosten van pantoprazol worden vervangen door die van goedkopere protonpompremmers, dan is het verschil in behandelkosten bijna verdwenen. Het is echter niet bekend of deze goedkopere protonpompremmers even effectief zijn als pantoprazol.

(Bron: Persbericht UMC St Radboud)