Indicatoren vanaf 2010 verplicht voor ggz en vvt

0
297

Het registreren van de indicatoren binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is nu al verplicht voor zorgaanbieders met een WTZi-erkenning. Vanaf 2010 zijn de indicatoren voor alle zorgaanbieders binnen de sectoren ggz, vvt en ziekenhuizen verplicht.


De indicatoren maken onderdeel uit van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Instellingen die zich nog niet hoeven te verantwoorden met het jaardocument, gebruiken de indicatoren op vrijwillige basis.

Nieuwe regeling

Door de nieuwe regeling ‘kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen’ (Staatscourant nr. 2472, 24 december 2008) is het vanaf 2010 voor alle instellingen die deze zorg bieden verplicht om kwaliteit van zorg over 2009 te meten met deze indicatoren.


De volgende indicatoren worden verplicht:

Verpleging, verzorging en thuiszorg

  • Huishoudelijke verzorging
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Ondersteunende begeleiding
  • Activerende begeleiding
  • Behandeling
  • Verblijf

U kunt de kwaliteitsindicatoren vinden in het document ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg’ (pdf, 1.06MB).

Geestelijke gezondheidszorg

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Verslavingszorg
  • Forensische Psychiatrie

U kunt de kwaliteitsindicatoren vinden op de pagina ‘Basisset 2007-2008’ van de website Zichtbare Zorg.


Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creeren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen.

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt regels voor een transparantere bestuursstructuur en een ordelijke bedrijfsvoering van zorginstellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren.

Om zorg te mogen leveren moeten zorginstellingen een toelating hebben. De WTZi regelt de toelatingen.

De WTZi is op 1 januari 2006 in werking getreden.


Bron: Zorgvoorbeter.nl