Leveringsproblemen met Myozyme

0
216

De firma Genzyme heeft in overleg met het Europese geneesmiddelen agentschap EMEA, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), specialisten in de behandeling van de ziekte van Pompe geïnformeerd over een leveringstekort van Myozyme.


Gisteren hebben de specialisten een ‘Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)’ ontvangen waarin de volgende maatregelen worden gemeld: kinderen en adolescenten moeten de hen voorgeschreven behandeling gewoon voortzetten. Bij volwassenen mag geen nieuwe behandeling met Myozyme worden gestart. Voorschrijvers dienen een tijdelijke stopzetting van de behandeling te overwegen, behalve wanneer dit levensbedreigende consequenties zou hebben.

Download DHPC Myozyme
Download de tekst van het persbericht van de EMEA ‘Voorrang voor kinderen bij de verstrekking van Myozyme tijdens het leveringstekort’

Bron: CBG-MEB