Extra Ledenraadvergadering bevestigt koers LHV bestuur

Gisteravond heeft in Utrecht een extra Ledenraadvergadering plaatsgevonden om de LHV-koers voor de nabije toekomst te bepalen. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen op belangrijke onderwerpen als de bezuiniging van 68 miljoen euro, de toekomstige financiering van de huisartsenzorg en het EPD. De Ledenraad schaarde zich unaniem achter de randvoorwaarden die het bestuur opnieuw uitsprak om weer aan tafel te gaan met het ministerie van VWS.


Zo dient het financieringsschot tussen de eerste en de tweede lijn te worden opgeheven. De patient kan nu al vaak bij de huisarts (eerstelijn) terecht in plaats van bij het ziekenhuis (tweedelijn), als het gaat om COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), diabetes en hartfalen. Goede zorg dichtbij huis dus. Huisartsen willen deze service uitbreiden, maar als gevolg van het schot tussen de financiering van ziekenhuizen enerzijds en huisartsen anderzijds komt dit nog onvoldoende van de grond.

Ten tweede. De systematiek van verrekening van budgetoverschrijding achteraf dient te worden afgeschaft. Als patienten vaker naar de huisarts gaan leidt dat tot een grotere vraag naar huisartsenzorg. Er wordt dan door huisartsen meer zorg geleverd dan de overheid vooraf had geraamd. Het tekort wat daardoor ontstaat wordt verhaald op de huisarts. Dat gebeurde het afgelopen jaar toen de minister 68 miljoen euro bezuinigde omdat huisartsen meer zorg hadden geleverd dan was afgesproken. Huisartsen kunnen patienten niet in de kou laten staan door hen zorg te weigeren. Daar moeten andere afspraken over worden gemaakt.

Tot slot willen huisartsen een marktconform Avond-, Nacht- en Weekend-tarief om ook buiten kantooruren goede zorg te kunnen leveren.

 

Uit berichten in de media blijkt dat minister Klink de huisartsen tegemoet wil komen.
De LHV neemt de uitgestoken hand van Klink serieus, maar dit laat onverlet dat de verschillende dossiers nadrukkelijk los van elkaar worden behandeld. Het ene dossier is niet uitwisselbaar voor het andere. Het gaat de huisarts om de patient: die moet verzekerd zijn van goede zorg in de buurt. Daar valt niets op af te dingen.

 

Het LHV-bestuur zoekt contact met minister Klink om concrete afspraken te maken over bovenstaande. Mochten de gesprekken leiden tot positieve resultaten, dan kunnen ook op regionaal niveau de overleggen worden hervat.

Op 10 februari wordt in de reguliere Ledenraad verder gesproken over de ontwikkelingen.


Bron: LHV

Recente artikelen