Onderzoek jeugdraad: Wat is gezondheid?

Array

Ruim eenderde (35%) van de Nederlandse jongeren heeft slaapproblemen of last van stress. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van de Nationale Jeugdraad ‘Wat is gezondheid?’. Het rapport geeft de resultaten weer van het gezondheidsonderzoek dat de Nationale Jeugdraad heeft gedaan in opdracht van het programma voor het Ministerie voor Jeugd en Gezin.
Het onderzoek is gehouden onder de jongeren van het Jeugdraadpanel dat meerdere keren per jaar wordt geraadpleegd over verschillende onderwerpen. Daarbij staat de mening van de jongeren centraal.

De laatste tijd is er in de media bijzonder veel aandacht voor de (on)gezonde leefstijl van jongeren. Diverse organisaties en scholen spannen zich daarnaast in om jongeren te stimuleren gezond te leven. Dankzij die aandacht wordt het belang van gezond en veilig opgroeien van jongeren benadrukt.


Ondanks de vele cijfers over hoe gezond de jeugd van tegenwoordig is, zijn er weinig geluiden vanuit de jongeren zelf. In dit onderzoek willen we daarom in kaart brengen hoe jongeren denken over hun eigen gezondheid, wat zij zelf als probleem ervaren, hoe ze denken dat dit opgelost kan worden en wie hen daarbij kan helpen. Naast roken, alcohol, voeding, sport, drugs en veilig vrijen besteden we in dit onderzoek ook aandacht aan stress en slapen, aspecten die in sommige onderzoeken onderbelicht blijven. Al deze gezondheidsaspecten geven een volledig beeld van de gezondheid   van jongeren.

De Nationale Jeugdraad, de landelijke koepel van jongerenorganisaties, vindt dat jongeren tussen de 12 en 30 moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over beleid. Veel beleid voor jongeren wordt gemaakt zonder jongeren daar zelf bij te betrekken. Daarom probeert de Nationale Jeugdraad hen op verschillende manieren een stem te geven. De Nationale Jeugdraad heeft de mogelijkheid om jongeren te peilen via het Jeugdraadpanel: het vaste onderzoekspanel van de Nationale Jeugdraad. Jongeren geven daarin hun mening over een onderwerp waar zij zelf mee te maken hebben en waar de politiek of andere organisaties hun mening over willen peilen. Het Jeugdraadpanel is ontwikkeld door Professor Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Download hier het hele onderzoek.

Recente artikelen