Veel 0 – 4 jarigen met Griep

0
279

Veel zuigelingen en kleuter (0-4 jarigen) hebben momenteel griep Deze gegevens verstrekte het Nationaal Influenza Centrum (NIC), Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In week 2 was het aantal patienten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) 10,4/10.000 inwoners. Het grootste deel van de epidemie lijkt zich in het midden van het land af te spelen. De epidemie is over heel Nederland verspreid en is enkele weken eerder begonnen dan in de afgelopen jaren. Van een epidemie is sprake als de huisartsen van de peilstations twee achtereenvolgende weken bij ruim 51 op de 100.000 inwoners griep vaststellen en het griepvirus ook wordt aangetoond in neus- en keelmonsters. De huisartsen van de peilstations zagen vooral jonge kinderen van 0 tot 4 jaar met griep. In de door de huisartsen van patienten met IAZ ingezonden neus- en keelmonsters werd bij 57% influenza AH3N2 aangetroffen.
Vaccin
AH3N2 is dit jaar het dominante virus. Het vaccin, waarmee een grote groep mensen dit najaar is gevaccineerd, sluit goed aan bij AH3N2. Dit betekent dat gevaccineerde mensen duidelijk voordeel hebben van de griepprik. Omdat deze virusstam de afgelopen jaren nauwelijks circuleerde, zullen niet-gevaccineerde mensen minder natuurlijke weerstand hebben. De huisartsen zien dan ook meer patienten met griep dan in de afgelopen twee seizoenen, maar het aantal grieppatienten is tot nu toe vergelijkbaar met het seizoen 2005/2006. Huisarts-epidemioloog Gé Donker, projectleider van de huisartsenpeilstations van het NIVEL: “De weersomstandigheden van de afgelopen weken spelen mogelijk ook een rol, het virus overleeft langer bij lage temperaturen en droge lucht.” De bij het influenzavirus AH1N1 van vorig jaar gevonden resistentie tegen Oseltamivir (Tamiflu) speelt bij de nu meest gevonden influenza AH3N2 geen rol.

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 45 praktijken. Hun patientenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiene kan verspreiding en besmetting voorkomen. Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten.

Toolkit griep & verkoudheid 
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) wil de publiekscommunicatie over infectieziekten stroomlijnen en ondersteunen. Om die reden biedt het RIVM een toolkit aan met eenvoudig te downloaden communicatiemateriaal.

Veel gestelde vragen 
Veel gestelde vragen over griep en verkoudheid (RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding)

Dossier  
Themapagina over griep (RIVM, CIB)
Themapagina over griep (Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek naar de Gezondheidszorg)
Themapagina over griep (gezondheidsplein.nl / AVRO), inclusief filmpjes)
Themapagina over griep (Kennisring)

Folder (pdf)
Hoesten of niezen, zakdoek kiezen (pdf in kleur) (RIVM)
Hoesten of niezen, zakdoek kiezen (pdf in zwart/wit) (RIVM)

Aard en omvang
Aard en omvang van influenza in Nederland (RIVM Nederland)

Literatuur
Griep (Bibliotheek.nl)
Tegelijkertijd zoeken naar boeken, websites en in de archieven van Nederlandse kranten en tijdschriften. Het aantal zoekresultaten kan verkleind worden door in de rechterkolom van de zoekmachine een bron (bijvoorbeeld tijdschriften) aan te klikken.
De materialen zijn te verkrijgen bij de openbare bibliotheek in je woonplaats.

Film
Griep (Gezondheidsplein)
Griepprik I (Gezondheidsplein)
Griepprik II (Gezondheidsplein)
Griep / Griepprik (Ziekenhuis.nl)

Overige internetlinks
Nationaal Influenza Centrum (NIC, engelstalig) 
Tijd voor de griepprik (RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding)
Overzicht griepsites