Werkten triagisten op SEH’s tijdens schaatsdrukte?

brancardDe meerderheid van de Nederlandse ziekenhuizen voert triage uit bij binnenkomst van patienten op de Spoed Eisende Hulpafdeling (SEH). Die triage betreft in ieder geval het bepalen van de urgentie van de zorgvraag van de patient: moet deze onmiddellijk, na maximaal tien minuten, na maximaal een uur of binnen vier uur worden beantwoord?  Soms betreft triage ook de keuze naar type professional: moet de hulpvraag worden beantwoord door een huisarts, een SEH arts, een verpleegkundige of een medisch specialist?  Ook komt voor dat wordt getrieerd naar zorgtraject. Dan kan de triagist, afhankelijk van de klacht, alvast pijnmedicatie toedienen of een röntgenfoto laten maken, zonder dat een arts de patient reeds heeft gezien.

Een collega uit Rome heeft prof. dr. Guus Schrijvers ooit laten weten dat bij drukte het Manchester Triage Systeem niet werkte. Hij kreeg tijdens een ramp vele verkeersslachtoffers binnen. Hij trieerde alleen maar op levensbedreiging, zeg maar op vitale functies zoals pols, lichaamstemperatuur, bloedverlies, bewustzijn en ademhaling. Maar voor die triage had hij niet een heel Manchester Triage Systeem nodig.  Levensbedreiging kon hij in een minuut zien en voelen.

Dit Romeinse verhaal schoot ondergetekende door het hoofd toen hij alle berichten las over de grote drukte op de SEH’s ten gevolge van ongevallen tijdens het schaatsen. Het is te laat om nu nog een groot inventariserend onderzoek uit te voeren. Daarom roept hij u op (als u leiding geeft aan een SEH, huisartsenpost, ambulancedienst of spoedpost) mij te mailen met een antwoord op de volgende vragen:

1. Heeft u net als die Romeinse collega de triagisten aan de kant gezet tijdens de schaatsdrukte?

2 Als u dat niet deed, had u baat bij het toepassen van het triage systeem of was het alleen maar een verpleegkundig ritueel?

3. Bleef de SEH open, ook toen het heel druk was? Of heeft u uw meldkamer ambulancezorg laten weten dat u een paar uur gesloten was voor nieuwe schaatsongevallen?

Als u reageert, houdt ondergetekende uw reactie anoniem en gebruikt deze bij het bedenken van echt onderzoek. In de Nieuwsbrief wordt nog één keer teruggekomen op alle reacties. Stuur uw mail naar mijn secretaresse Annet Esser op A.F.Esser@umcutrecht.nl” Tot zover dit bericht.

Op 23 juni start de volgende Julius Masterclass voor zestien leidinggevenden bij ambulancediensten, ambulance meldkamers, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen, afdelingen verloskunde van ziekenhuizen, spoedposten, crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, beleidsinstanties en adviesbureaus.

Wilt u hieraan deelnemen? Wilt u zich bekwamen en oefenen in onder meer draagvlakverwerving, conflicthantering, innoveren en het maken van prestatie indicatoren? Meld u dan aan bij Masterclass organisator Margriet Hageman op g.m.c.hageman@umcutrecht.nl”
Guus Schrijvers