VWA: Toename incidentie lintworm mogelijk

Array

lintwormDe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) treft bij Roemeense runderen regelmatig blaaswormen aan. In Nederland komen deze blaaswormen sinds decennia niet meer voor. Als honden besmet vlees, rauw opeten krijgen ze lintwormen waarvan de eitjes bij de mens tot ziekte kunnen leiden. Besmet vlees is voor de consument niet gevaarlijk. Bureau Risicobeoordeling van de VWA, adviseert passende maatregelen bij het slachten van runderen uit landen waar de ziekte veel voorkomt. Dit om blootstelling van mensen te voorkomen.

Echinococcose is een zeer ernstige parasitaire ziekte die wereldwijd leidt tot een grote ziektelast. De mens kan deze ziekte niet oplopen door het eten van besmet vlees maar alleen als hij eitjes binnenkrijgt van een hondenlintworm, de zogenoemde Echinococcus granulosus. Deze eitjes ontwikkelen zich bij de mens, evenals bij slachtdieren, tot één of meerdere blaaswormen. Bij honden die rauw, besmet vlees eten ontstaan daarna weer volwassen lintwormen waarmee de cyclus is gesloten. Omdat blaaswormen bij in Nederland geboren en opgegroeide slachtdieren nagenoeg niet meer voorkomen en honden meestal geen rauw vlees krijgen, is het risico van echinococcose bij de mens verwaarloosbaar.

Nederland importeert echter sinds enkele jaren runderen uit Roemenie die vervolgens hier worden geslacht. In Roemenie is een groot deel van de runderen besmet met echinococcose en komt de lintworm bij honden ook veel voor. Het aantal patienten met echinococcose in Roemenie is dan ook groot. Een besmetting kan bij slachtdieren alleen worden ontdekt bij de keuring. Het is echter mogelijk dat bijvoorbeeld kleinere blaaswormen, soms niet worden opgemerkt. De kans dat hierdoor de parasiet weer in Nederland wordt geïntroduceerd, is aanwezig. Bureau Risicobeoordeling (BuR) van de VWA vindt dit ongewenst en adviseert de ministers van LNV en VWS adequate maatregelen te nemen om dit risico voor de gezondheid te verminderen. Extra maatregelen zijn bijvoorbeeld een aangescherpte controle op blaaswormen in slachthuizen en een strengere keuring bij de import van slachtvee uit landen waar echinococcose relatief veel voorkomt.

Recente artikelen