ABVAKABO FNV ontstemd over eenzijdige actie `s Heeren Loo

0
139

shlWerkgever ‘s Heeren Loo (gehandicaptenzorg) heeft eenzijdig het oude sociaal plan aangemeld als cao bij het ministerie van SZW. Hiermee is het vertrouwen ernstig geschaad, aldus ABVAKABO FNV. De werkgever moest weten dat de vakbond zich niet in het sociaal plan kan vinden en dus ook geen voorstander is van het aanmelden als cao. Inmiddels heeft ABVAKABO FNV samen met betrokken de vakorganisaties die het oude Sociaal Plan ondertekend hebben, dan ook direct bezwaar aangetekend bij het ministerie.

Voor werknemers is nu een onzekere situatie ontstaan. Het oude sociaal plan loopt door en de individuele werknemer kan alleen op basis van zijn arbeidsovereenkomst hier tegen in actie komen.