Brainport Health Innovation Award 2009

1
241

viedomeHet moet anders en het kan anders in de zorg. Brainport Health Innovation wil vernieuwing van de zorg stimuleren door innovatieve ideeen, producten of werkwijze te belonen met de Brainport Health Innovation Award 2009. Deze zal op dinsdag 24 maart 2009 tijdens het Personal Health Seminar op de High Tech Campus te Eindhoven worden uitgereikt.

Waarom deze award?

Als we niet tijdig ingrijpen wordt de zorg onbetaalbaar en voor mensen onbereikbaar. Het zal vooral ?anders? moeten, niet ?meer?.

Clienten en patienten staan hierin centraal. Vóór hen en mét hen zullen de oplossingen bedacht moeten worden. Daarnaast eisen de betalers van de diensten of producten, of het nu zorgverzekeraars, instellingen of particulieren zijn, de laagste prijs. De technologische vinding moet innovatief en kostenbesparend zijn; ?hoe, waar en wanneer? is aan de inzender van het product. Kortom: het wordt tijd voor een nieuw denken.

Prijs

In 2007 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt door de Commissaris van de Koningin mevr. Hanja Maij-Weggen. De winnaar werd toen Viedome met haar project Woonservicegemeente Geldrop-Mierlo. Deze dienst wordt tot op de dag van vandaag aan álle inwoners van de gemeente aangeboden.

VieDome is persoonlijke communicatie via breedbandtechnologie die in combinatie met vergaande zorgfuncties in het eigen huis zorgt voor ‘het virtuele verzorgings- en verpleeghuis’. Via een directe beeldverbinding met de zorgcentrale van Zuidzorg is contact mogelijk op ieder gewenst moment. Hierdoor neemt de mogelijkheid tot onafhankelijk en zelfstandig wonen en daarmee de zelfredzaamheid toe.

Voor meer informatie ga naar: www.viedome.nl.

Ook dit jaar reikt Brainport Health Innovation een award uit. Iedere inzending die aan de voorwaarden voldoet, dingt mee naar de prijs van ?10.000. Dit bedrag moet besteed worden aan de verdere ontwikkeling en/of uitrol van de voorgestelde innovatie. Daarnaast worden de innovaties van alle genomineerden onder de aandacht gebracht van pers, publiek, bedrijfsleven, de zorg- en kennisinstellingen.


Wie kan meedoen?

Alle zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, patientenorganisaties en overheidsinstellingen die zich bezighouden met zorginnovatie. De voornaamste voorwaarde is dat degene die eigenaar van de vinding is, reeds een klant (?launching customer?) heeft die zoveel heil in het product ziet. De klant is bereid het idee te implementeren in de eigen organisatie of is daar reeds mee begonnen.


Inschrijving

Inschrijfformulieren zijn te downloaden via www.brainporthealthinnovation.nl of op te vragen bij de afdeling Marketing & Communicatie van Brainport Health Innovation, info@brainporthealthinnovation.nl

Sluitingsdatum aanmelding is 9 maart 2009.

Comments are closed.