Oproep: Ervaringen gevraagd met keuringsartsen en bedrijfsartsen

0
225

De CG-Raad onderzoekt hoe keuringsartsen bij arbeidsongeschiktheidskeuringen mensen beoordelen op ‘herstelgedrag’. Onder herstelgedrag verstaan zij alles wat u doet om beter te worden en/of om weer aan het werk te kunnen. De CG-Raad wil met de vragenlijst ‘Enquête beoordeling herstelgedrag’ achterhalen wat uw ervaringen zijn met de beoordeling van een keurings- of bedrijfsarts. Wij gaan in op wat u vindt van de reactie van de arts op uw inspanningen.

Wat is herstelgedrag?

Mensen kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen nadat ze gekeurd zijn door een arts. Deze keuringsarts of bedrijfsarts kijkt naar de medische situatie zoals de ziekte, de klachten en de beperkingen. Iedereen is vrij om zelf te kiezen voor een bepaalde behandeling, therapie of begeleiding om te werken aan verbetering van de gezondheid. Waarom dit onderzoek?
De CG-Raad gebruikt uw ervaringen om mee te helpen een goede richtlijn op te stellen voor keuringsartsen. De artsen krijgen namelijk een richtlijn herstelgedrag. Zo hebben de artsen meer houvast waar zij naar moeten kijken bij herstelgedrag. Hierdoor krijgen mensen tijdens een arbeidsongeschiktheidskeuring minder last van verschillende interpretaties door artsen. Dit schept voor de mensen en de artsen meer duidelijkheid waaraan ‘herstelgedrag’ wordt gemeten.

Doe dus mee!

Heeft u een arbeidsongeschiktheidskeuring gekregen? Dan vragen wij u om voor 15 maart te reageren op onze digitale vragenlijst. U vindt hier de vragenlijst.

Gevolgen
De keuze voor een bepaalde behandeling kán consequenties hebben voor het loon of de uitkering. Het is niet eenvoudig om te bepalen of iemand zich ‘voldoende’ heeft ingespannen om beter te worden. Wat de ene arts wel voldoende vindt, is voor de andere arts absoluut niet voldoende. Het Verzekeringsgeneeskundig Instituut (VGI) stelt de richtlijn op met hulp van de CG-Raad.


Bron: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland