Regiezitting Lucia de B. donderdag 5 februari geen gelopen race

0
290

luciadebOp donderdag 5 februari 2009 begint bij het gerechtshof Arnhem de behandeling van de strafzaak tegen mevrouw De B. De zaak is naar het gerechtshof Arnhem verwezen door de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 7 oktober 2008 (LJN BD 4153) vastgesteld dat er gegevens op tafel zijn gekomen die nog niet bekend waren ten tijde van de behandeling door het hof te Den Haag in 2004. Dit betrof gegevens in de zaak van de baby die op 4 september 2001 in het Juliana Kinderziekenhuis is overleden. Die nieuwe gegevens hadden mogelijk tot een andere uitkomst van het onderzoek kunnen leiden. Op de regiezitting van 5 februari 2009 zal het OM vertegenwoordigd worden door twee advocaten-generaal. Op deze zitting kunnen onderzoekswensen naar voren worden gebracht door verdediging en OM. Ook het hof kan zelf nader onderzoek laten uitvoeren. Alle onderzoekswensen worden vervolgens besproken, waarna het hof zal beslissen welk onderzoek nog zal moeten plaatsvinden en op welke wijze dit moet worden gedaan. Het OM is voornemens een aantal onderzoekswensen te formuleren. De concrete onderzoeksvragen en de feiten waarop deze betrekking hebben zullen niet eerder dan op de regiezitting zelf bekend worden gemaakt.

 

Omdat het bewijs in die zaak sterk samenhing met het bewijs ten aanzien van de overige levensdelicten heeft de Hoge Raad alle bewezen verklaarde levensdelicten verwezen naar het hof te Arnhem om deze opnieuw te onderzoeken. Of de nieuwe gegevens inderdaad tot een ander eindresultaat moeten leiden is op dit moment nog niet vast te stellen. Deze gegevens roepen op hun beurt weer vragen op. Deze vragen moeten eerst beantwoord worden voordat het hof tot het oordeel kan komen, of mevrouw de B. zich al of niet heeft schuldig gemaakt aan een of meer van die levensdelicten. Het OM wil daarom helderheid krijgen over wat zich feitelijk heeft afgespeeld en welke rol mevrouw De B. daarbij heeft gehad.

 

De inzet van twee aanklagers bij de regiezitting donderdag in Arnhem lijkt erop te wijzen dat het Openbaar Ministerie (OM) zich niet zomaar gewonnen geeft. Het OM wil ook diverse onderzoeken laten doen. Wat die inhouden, wordt pas tijdens de regiezitting bekend, zei een OM-woordvoerster. Het gerechtshof beslist vervolgens of de verzoeken worden gehonoreerd.

 

Op 7 oktober bepaalde de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, dat Lucia de B. een nieuw proces moest krijgen. Nieuw onderzoek naar de dood van een baby zette de bewezenverklaring voor alle zeven moorden en drie moordpogingen waarvoor De B. is veroordeeld, op losse schroeven.

Zo bleek dat deze baby A. van uitputting gestorven kan zijn in plaats van door vergiftiging met medicijnen. Het hartmedicijn digoxine was volgens vergiftigingendeskundige Jan Meulenbelt waarschijnlijk niet de reden van het overlijden. De B. is juist veroordeeld omdat ze dit kindje en andere patienten met overdoses medicijnen zou hebben vermoord.

 

Het gerechtshof in Den Haag, dat De B. in 2004 veroordeelde, heeft het bewijs in de zaak rond de baby nauw laten samenhangen met het bewijs rond andere sterfgevallen waar De B. de hand in zou hebben gehad. Nu die ene zaak wankelt, wankelen ze door de samenhang allemaal.

Het hof in Arnhem heeft van de Hoge Raad de vrije hand gekregen. Het is mogelijk dat de sterfgevallen opnieuw in samenhang worden bekeken, maar de rechters van het hof kunnen ook besluiten de gevallen stuk voor stuk te beoordelen.

 

Tot nu toe is er geen tastbaar bewijs dat Lucia de kinderen en bejaarden heeft gedood. Ze heeft geen DNA-sporen achtergelaten en er zijn geen ooggetuigen. Wel is er informatie uit medische dossiers, zijn vele getuigen gehoord en heeft een trits aan (medisch) deskundigen zich over de zaak gebogen.

Behalve de onderzoekswensen komt donderdag ook aan bod wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Vorig artikelOok Catharina-ziekenhuis is topwerkgever
Volgend artikelHartcentrum Den Haag-Delft start 112-campagne
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.