Internetzorg vervangt verpleeghuis

tv1Een huisbezoek door een hoog opgeleide verpleegkundige is duur, zeker als er nog reistijd mee gemoeid is van pakweg anderhalf uur.  Thuiszorgorganisatie Zuidzorg heeft daarvoor een oplossing gevonden, waarover clienten, verpleegkundigen en management uiterst tevreden zijn.

Deze organisatie heeft voor een groot deel het face to face contact thuis vervangen door een screen to screen contact via interactieve televisie ofwel via IP TV. Dat is een TV toestel dat evengoed beeld ontvangt via het internet als via de televisiestations.

Zuidzorg biedt aan 450 thuiswonende clienten met een verpleeghuisindicatie deze internetzorg aan. Gemiddeld hebben zij zes minuten per dag via het scherm contact met een verpleegkundige. Daarnaast komen er ook verzorgenden daadwerkelijk over de vloer.

Prof. dr. Guus Schrijvers aanschouwde het project met de naam Viadome in de Gemeente Waalre. Hij deed dat samen met RVB leden van zorginstellingen uit Finland, Engeland en Noorwegen. Zij volgen het European Health Leaders Program, dat vijf universiteiten aanbieden aan Raden van Bestuur van zorgorganisaties, die geïntegreerde zorg aanbieden.

De eerste module van dit programma draaide de afgelopen week met een grote inbreng van het Julius Centrum. Vrijwel alle genoemde 450 clienten van Zuidzorg blijven thuis wonen: ook bij verslechtering van hun gezondheid is er geen reden tot opname. Die is er alleen als de mantelzorg het begeeft.

De internationale bezoekers reageerden positief op het project. Wel vroegen zij zich af waarom grote bedrijven als Philips en KPN Telecom niet nauwer samenwerken met projecten als dit.   Wilt u meer weten over het prachtige Zuidzorg project?  Surf dan naar www.zuidzorg.nl of stuur een mail naar RVB voorzitter Hein van der Reijden op h.van.der.reijden@zuidzorg.nl
auteur: Prof.dr. Guus Schrijvers