Chirurg en Ethiek / druk 1

chirurg-en-ethiekChirurgen gelden als doeners, als praktisch ingestelde professionals. Zij worden tot de snijdende specialismen gerekend, en niet tot de schouwende. Tijd voor ethische bezinning lijkt dan ook niet aan hen besteed. Toch is chirurgie een door en door moreel geladen onderneming, en chirurgen beseffen dat terdege. Met regelmaat staan zij voor moreel complexe afwegingen: over wel of niet ingrijpen, over proportionaliteit tussen belastende operaties en verhoopte baten, over de balans tussen prestigieuze successen en patientenbelang. Ethische afwegingen in de chirurgie worden in belangrijke mate gestuurd door ontwikkelingen buiten de chirurgie: nieuwe technologieen openen nieuwe mogelijkheden, maar veranderen ook het arts-patient contact. Autonomie en mondigheid van patienten zijn vaste verworvenheden geworden. Aandacht voor kwaliteit van leven wint aan aandacht. Marktwerking en commercialisering veranderen het veld waarin gewerkt wordt. Deeltijdwerken komt steeds vaker voor en stelt eigen eisen aan regie en communicatie. Typisch voor de chirurgie is de ethische reflectie op de grenzen van de instrumentaliseerbaarheid en manipuleerbaarheid van het menselijk lichaam. Chirurgie is het zorgvuldig balanceren tussen het lichaam als object en subject. Dit boek bevat bijdragen van chirurgen, psychologen en filosofen. Voor deze groepen is dit boek dan ook primair geschreven. Maar daarnaast biedt het aan allen voor wie gezondheidszorg ook stof tot nadenken biedt een boeiend palet aan bijdragen over de ethische aspecten van de chirurgie.
Chirurg en Ethiek / druk 1
Chirurg en Ethiek / druk 1

Recente artikelen