Ban de (Zweedse) band uit Nederland

zweedse_bandVindt u het gebruik van de onrustband ook een zware maatregel die ernstig ingrijpt op de vrijheid van mensen? Wilt u graag in een korte tijd leren om verantwoord om te gaan met het afbouwen van de (Zweedse) onrustbanden? Schrijft u zich dan in voor het verkorte verbetertraject van Zorg voor Beter over verantwoord afbouwen van de (Zweedse) onrustbanden. Dit verbetertraject van Vilans richt zich op organisaties binnen de Verstandelijk Gehandicapten –en Ouderenzorg en gaat eind april 2009 in Utrecht van start. Organisaties kunnen binnen een half jaar het gebruik van onrustbanden verantwoord afbouwen, zo blijkt uit eerdere trajecten van Zorg voor Beter rond vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende (Zweedse) banden of onrustbanden komt in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) nog regelmatig voor. Het is een zware maatregel die ernstig ingrijpt in de vrijheid van mensen. Jaarlijks overlijden ongeveer 3 mensen aan de gevolgen van het (foutief) gebruik van banden. In 2008 zijn echter al zeven mensen ten gevolge van de Zweedse band overleden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht en handhaving op onverantwoord gebruik van onrustbanden aangekondigd.

Voorts hebben IGZ, de brancheorganisaties (Actiz, VGN), de beroepsverenigingen (NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN) en de clientenorganisaties (CG-raad, LOC Zeggenschap in zorg, Platform VG) uit de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg op 18 november 2008 een intentieverklaring getekend om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, waaronder het uitbannen van onrustbanden. Zorg voor Beter sluit met het verbetertraject ‘Ban de band’ hierop aan.

Resultaten
Uit de internationale literatuur blijkt dat het niet toepassen van banden weliswaar leidt tot meer vallen, maar dat hierbij niet meer letsel optreedt (Neufeld, Libow et al 1999). Daarnaast zijn er ook negatieve gevolgen van het gebruik van banden die aanzienlijk zijn: angst, depressie, meer onrust, meer gebruik van psychofarmaca, meer incontinentie en decubitus, meer letsel door gebruik van de band (Huizing 2008). De effectiviteit van onrustbanden is inmiddels omstreden.

Het programma
Het verbetertraject duurt 6 maanden en heeft een startconferentie en een slotconferentie in Utrecht. Daartussen zijn twee of drie projectleidersbijeenkomsten van elk een halve dag waarin projectleiders ervaringen uitwisselen en experts raadplegen. De deelnemende organisaties formeren een verbeterteam met een manager, een gedragskundige (indien beschikbaar) of een arts en minimaal twee uitvoerend medewerkers. Dit verbeterteam is verantwoordelijk voor het afbouwen van de onrustbanden binnen de eigen locatie/organisatie. Vilans organiseert de conferenties en bijeenkomsten en ontwikkelt een toolkit waarmee organisaties kunnen werken. De toolkit bevat analyse-instrumenten, meetinstrumenten, achtergrondinformatie, een draaiboek, een actieplan, beschrijving van goede voorbeelden, een DVD met voorbeelden en alternatieven, werkboek, achtergrondinformatie enz. Dit verbetertraject bestaat uit twee rondes. De eerste ronde loopt van 6 mei tot en met eind oktober 2009 en de tweede ronde start 29 mei en loopt tot eind november 2009.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over het Verbetertraject Ban de Band kunt u contact opnemen met de projectassistente Annemieke Koning, tel. (030) 789 2319 of per e-mail [email protected] Deelname is gratis. Meer informatie vindt u ook op de website van Zorg voor Beter, www.zorgvoorbeter.nl onder het onderwerp vrijheidsbeperkende maatregelen.

Bron: Vilans

Recente artikelen