Griepepidemie op haar retour

0
297

koortsDe griepepidemie is op haar retour. De laatste twee weken nam het aantal mensen met griep geleidelijk af. In week 6 rapporteerden de huisartsen van de CMR-Peilstations van het NIVEL 97 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten. Twee weken geleden waren dat er nog 131.
De griepepidemie is nog verspreid over Nederland aanwezig, maar neemt af in intensiteit. Van een epidemie is sprake als de huisartsen van de peilstations twee achtereenvolgende weken bij ruim 51 op de 100.000 inwoners griep vaststellen en het griepvirus ook wordt aangetoond in neus- en keelmonsters. De huisartsen zien vooral jonge kinderen met griep (0-4 jaar). In de door de huisartsen ingezonden neus- en keelmonsters werd bij 25% influenza AH3N2 aangetroffen, dat nog steeds het dominante virus is, en bij 6% influenza B. Influenza B werd in de voorgaande weken niet aangetroffen. Huisarts-epidemioloog Gé Donker, projectleider van de huisartsenpeilstations van het NIVEL: “De meeste seizoenen vinden we zowel influenza A als B, dus het is eerder bijzonder dat we influenza B de afgelopen weken niet vonden dan dat we die nu wel vinden. De symptomen van die griepvariant zijn vergelijkbaar met die van influenza AH3N2. Als het influenza B-virus zich verder gaat verspreiden, kan het nog enkele weken langer duren voordat de griepepidemie helemaal voorbij is.”
CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 45 praktijken. Hun patientenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

Bron: Nivel