Van Atherosclerose naar Zorgstandaard vasculair risicomanagement

0
342

vitalevatenMinder sterfte, minder ziekte en een betere kwaliteit van leven. Dat is het resultaat als zorgverlener en patient beter samenwerken. Samen kunnen zij de risico’s op hart- en vaatziekten effectiever te lijf gaan. Hoe dat kan, staat beschreven in de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. De Zorgstandaard is ontwikkeld door het Platform Vitale Vaten, onder auspicien van de Hartstichting. Het wordt vrijdag 13 februari 2009 in De Eenhoorn in Amersfoort gepresenteerd op het congres Vitaal Veranderen.

Bij de aanpak van de risico’s is de betrokkenheid van de patient essentieel. Mensen met een (verhoogd) risico op hart- en vaatziekten worden vaak door verschillende zorgverleners begeleid. Dat vergroot de kans op uiteenlopende of tegenstrijdige adviezen. Soms ontbreekt (na)zorg zelfs. Dit maakt de aanpak van de risico’s minder effectief. Hoe organiseer je het zorgproces en hoe sluit het zoveel mogelijk aan bij de omstandigheden en behoeften van de patient? Hoe werk je het beste samen? Wat kunnen alle betrokkenen van elkaar verwachten? De Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement geeft antwoord op deze (en meer) vragen. Belangrijke aspecten zijn het individueel zorgplan en de aanwezigheid van één centrale zorgverlener. Eén deel van de Zorgstandaard is volledig gericht op de patient, een ander deel op de zorgverlener.

Chronic Care Model
Bij het ontwikkelen van de Zorgstandaard is gebruik gemaakt van het Chronic Care Model (CCM). Daarin wordt beschreven hoe de organisatie van zorg de kwaliteit van zorg beïnvloedt. In dit geval de zorg voor chronische zieken. Het model is gebaseerd op internationale wetenschappelijke inzichten en is geadopteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het ministerie van VWS ziet het ontwikkelen van zorgstandaarden als één van de belangrijkste pijlers van het chronisch ziektenbeleid.

Platform Vitale Vaten
De Zorgstandaard is ontwikkeld door het Platform Vitale Vaten, als aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn voor zorgverleners. In dit Platform bundelen patienten en tal van zorgaanbieders hun krachten om risicofactoren voor hart- en vaatziekten (vasculair risicomanagement) aan te pakken. Het platform wil dat deze aanpak een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg wordt. Want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. De Nederlandse Hartstichting ondersteunt het Platform Vitale Vaten organisatorisch en financieel.

Met de lancering van de Zorgstandaard maakt het Platform een start met de implementatie. Aan de hand van theoretische inzichten en sprekende praktijkvoorbeelden kunnen deelnemers aan het congres zich een duidelijk beeld vormen van het gaan (samen)werken volgens de Zorgstandaard.

Vrijdag 13 februari 2009
Regardz Eenhoorn, Amersfoort, adres en routbeschrijving

Accreditatie is verleend door deze beroepsorganisaties

Ga naar de deelsessies

Download de congresfolder

  Ga naar het inschrijfformulier

  • 9.30 Registratie en ontvangst met koffie


  • 10.00 Welkomstwoord
   Prof. dr. Bart Berden, lid raad van bestuur St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg en bijzonder hoogleraar Organisatieontwikkeling Hospital Care, dagvoorzitter
  • 10.05 Opening
   Prof. dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter Platform Vitale Vaten
  • 10.10: Vieren en focussen! Ontwikkeling en inhoud van de zorgstandaard
   Mr. Margo Weerts, directeur Stichting Hoofd, Hart, Vaten, voorzitter Ontwikkelgroep Zorgstandaard
  • 10.30 Zorgstandaarden; hoeksteen van het chronische ziektenbeleid
   Drs. Diana Monissen, directeur-generaal VWS
   Overhandigen van de zorgstandaard vasculair risicomanagement aan drs. Diana Monissen door prof.dr. Cor Spreeuwenberg samen met mr. Margo Weerts en dr. Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting
  • 10.50 Parkinson; versie 2.0 Hoe kun je patienten betrekken bij de behandeling?
   Prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen UMC St. Radboud
  • 11.10 Pauze en bezoek Vitale Vatenbazaar

  • 11.40 Programma Richtlijnen en Diseasemanagement Chronische Ziekten; stand van zaken
   Henk Smid, directeur ZonMw