Eerste MKB-werkgever met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

0
189

mantelzorgvriendelijkIn het oosten van het land namen twee gemeenten het voortouw. Hieruit groeide een mooie samenwerking tussen het Steunpunt Mantelzorg en werkgever Unipro. De Haaksbergse specialist op het gebied van vloeren stevent als eerste MKB-bedrijf af op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente stelden aan het Steunpunt Informele zorg Haaksbergen en Hof van Twente geld beschikbaar om bij werkgevers mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen. Een van deze werkgevers is Unipro. Medewerkers van Unipro krijgen steun bij de combinatie werk en mantelzorg. Unipro wil het thema mantelzorg onderdeel maken van het huidige personeelsbeleid.

Mantelzorger, ik?
Om dit te bereiken voerde het Steunpunt, met begeleiding van Werk&Mantelzorg, een onderzoek uit onder alle medewerkers van Unipro. Iedere 10e respondent kreeg een restaurantbon. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat 1 op de 6 medewerkers mantelzorgtaken heeft. Daarnaast bleek het thema relatief onbekend te zijn, zelfs bij medewerkers die zelf mantelzorger zijn. Bijna 1 op de 3 was zich hiervan niet bewust.

Bewustwordingscampagne
Door de uitkomsten van het onderzoek besloot Unipro om op korte termijn te starten met een bewustwordingscampagne van Werk&Mantelzorg. Hiermee willen zij meer bekendheid rondom het thema te creeren. Projectgroepen formuleren vervolgens oplossingsrichtingen die bijdragen aan het beter mogelijk maken van de combinatie mantelzorg en werk.

Bron: Werk & Mantelzorg