Waaraan wordt de opbrengst van de collecte besteed?

hersenstichting_nederlandDe opbrengst van de Hoofdcollecte die werd gehouden van 2 tot 7 februari 2009, komt voor 50% ten goede van de Hersenstichting en voor 50% ten goede van het Fonds Geestelijke Volksgezondheid.

Het thema van de collecte was ‘ADHD bij volwassenen’.  De beide organisaties hebben rond de collecteweek de media actief benaderd met nieuws over dat thema. Met als gevolg dat kranten en radio- en televisieprogramma’s veel aandacht aan het thema hebben besteed.

Een deel van de opbrengst zal worden besteed aan wetenschappelijke onderzoek naar ADHD en de ondersteuning van patienten(organisaties). Voor de Hersenstichting geldt dat de opbrengst van deze collecte bovendien ook zal worden besteed aan de drie lange-termijn speerpunten voor de periode tot en met 2015,  te weten:

– Traumatisch hersenletsel
– Dementie
– Autisme

Voor informatie over de besteding van de opbrengst door het Fonds Psychische Volksgezondheid verwijzen we naar hun website www.psychischegezondheid.nl.

PS: De Hersenstichting Nederland wordt regelmatig gevraagd of zij ook geld besteedt aan de aandoening ‘hersentumoren’.  In 2007 heeft de Wetenschappelijke Adviesraad van de Hersenstichting ruim € 100.000 toegekend aan specifiek onderzoek op gebied van hersentumoren. Bovendien heeft de Hersenstichting vorig jaar een donatie van € 260.000 ontvangen welk bedrag volledig is bestemd voor onderzoek naar hersentumor.