Reactie RIVM op onjuistheden in kettingbrief tegen HPV-vaccinatie

5
416

hpvEr is een kettingbrief in omloop tegen de HPV-vaccinatie. De brief is in eerste instantie verspreid door een vereniging van mensen die kritisch tegenover vaccinatie staan. Het probleem met dit soort brieven is dat de afzender niet meer achterhaald kan worden, en dus ook de bron van de informatie niet. Het bericht bevat wetenschappelijk gezien onjuiste informatie.

Het bericht leidt tot veel vragen van bezorgde ouders onder andere bij GGDen en huisartsen.

Het RIVM vindt het heel belangrijk dat er objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie beschikbaar is over het belang, de werkzaamheid en de eventuele bijwerkingen van vaccinaties. Op basis van die informatie kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken. Voor de vaccinatie geldt namelijk het uitgangspunt van vrijwillige deelname. De belangrijkste vragen op een rij:

Is het vaccin veilig?

Het vaccin is op veiligheid getest en de bijwerkingen die optreden zijn over het algemeen mild en kortdurend zoals ook bij andere vaccinaties uit het RVP. Ervaringen uit landen, waar al vele honderdduizenden vaccinaties zijn gegeven, zoals Engeland en Australie, laten zien dat er geen levensbedreigende situaties hebben voorgedaan.

Zijn er bijwerkingen op lange termijn?

Het vaccin is nog maar relatief kort op de markt. Voor zover follow-up onderzoek gedurende ongeveer 6 jaar heeft laten zien, komen geen ernstige bijwerkingen op langere termijn voor. Net als bij andere vaccinaties, worden ook bij dit vaccin de bijwerkingen goed in de gaten gehouden. Sommige mensen krijgen op een bepaald moment in hun leven een bepaalde ziekte of aandoening. Dit kan toevallig na een HPV-vaccinatie zijn, maar dat betekent niet dat het door de vaccinatie komt. Om dat te weten te komen wordt gekeken of bepaalde aandoeningen na vaccinatie vaker voorkomt. Onderzoeken in landen waar de vaccinatie al is ingevoerd, zoals Amerika, hebben tot nu toe niet zo’n stijging laten zien.

Zijn er in de VS meisjes overleden aan de vaccinatie?

Nee, er zijn geen meisjes overleden door de HPV-vaccinatie. Soms kunnen mensen op een bepaald moment overlijden aan een bepaalde ziekte of aandoening. Dit kan ook toevallig gebeuren (vlak) na een HPV-vaccinatie. Dat is wat anders dan dat het overlijden ook door de vaccinatie veroorzaakt is. In alle gevallen die ooit in het buitenland zijn onderzocht door registratieautoriteiten (EMEA, FDA en CDC) bleek er geen verband te zijn met de vaccinatie.

Hoe zit het met geruchten over kakkerlakkengif?

Het gaat om de stof natriumboraat, deze stof zit in veel producten, waaronder kakkerlakkengif. In Cervarix, het vaccin waarmee in het RVP gevaccineerd wordt, zit deze stof niet. In Gardasil, het andere HPV-vaccin dat op de markt is, zit wel de stof natriumboraat. De hoeveelheid die in het vaccin zit is verwaarloosbaar en niet schadelijk voor mensen.

Wordt de kans op baarmoederhalskanker vergroot als meisje al geïnfecteerd is met HPV?

Daar zijn nu geen aanwijzingen voor.

5 REACTIES

 1. Het is pertinent onjuist dat er geen dodelijke reacties op de vaccinatie zijn opgetreden. Bij een aantal gevallen is dat objectief medisch vastgesteld. De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft zelf in publiek toegegeven dat er onzekerheden zijn over het vaccin, die nog niet getest kunnen zijn, zoals de werkingsduur en eventuele andere gevolgen op langere termijn. Het project  is dus wel degelijk experimenteel. Bovendien worden de meeste doden aan deze vorm van kanker veroorzaakt omdat vrouwen  niet aan het bevolkingsonderzoek meedoen. Uit angst, onverschilligheid of  slordigheid. Meer aandacht hiervoor kan met een fractie van de kosten de sterfte met ca 80% terugbrengen. De NVKP (zie site) is de afzender van de gewraakte informatie, dus niet “anoniem”, de informatie berust hoofdzakelijk op internationale medische literatuur.De vermelding dat kinderen hun ouders niet hoeven te vragen om toestemming  voor de vaccinaties is strijdig met de Nederlandse wet, het verloten van iPods is dat ook. Toevoegingen aan vaccins (zoals natriumboraat) zijn vaak onvoldoende getest en hebben dikwijls niet eens een toelatingsnummer als geneesmiddel.

 2. In de mededeling van het RIVM met betrekking tot de onrust rond de HPV-vaccinatie zijn enige onjuistheden geslopen. Teneerste is er in een aantal overlijdensgevallen zo al geen oorzaak dan toch een direct  verband aangetoond met de HPV-vaccinatie. De groep die “kritisch ten opzichte van vaccinatie staat” is niet anoniem doch heeft een adres en een website: http://www.nvkp.nl.  Hun gegevens zijn gedocumenteerd en afkomstig van wetenschappelijke publicaties. Bezwaren omtrent de HPV-vaccinatie worden wereldwijd gedeeld door veel medisch deskundigen, zo heeft de ook de voorzitter van de Gezondheidsraad toegegeven dat er nog veel onzeker is omtrent de vaccinatie.  Met name de werkingsduur en effecten op langere termijn. Men denke hier b.v. aan effect op vruchtbaarheid en zwangerschap. Investering van een fractie van het bedrag van de vaccinatiecampagne in intensiever bevolkingsonderzoek (uitstrijkje) zal een veel zekerder terugloop (tot 80%) van het aantal doden door HPV veroorzaken, daarnaast is nog steeds niet sluitend bewezen dat  HPV de oorzaak en niet slechts een neveneffect van cervixkanker is. Natriumboraat is zeer giftig als  het in het bloed verzeild raakt. Veel hulpstoffen in vaccins zijn oppervlakkig onderzocht en staan niet als geneesmiddel geregistreerd. Cervarix bevat veel aluminium, waarvan is beschreven dat het een relatie heeft met de ziekte van Alzheimer.

 3. Dit vaccin is levensgevaarlijk!De spaanse overheid heeft het deze maand van de markt gehaald, en heus niet door wilde indianenverhalen.Hetzelfde bedrijf Merck, heeft met hun vorige middel VIOXX (2 jaar geleden) ook al een groot schandaal gehad (duizenden doden) en dit heeft hun bijna 5 miljard euro gekost aan rechtzaken! Dit HPV vaccin is zeker net zo goed getest als dit vorige middel van hun? Gebruik je gezonde verstand, informeer jezelf goed en loop niet mee met de kudde! betekend HPV misschien: Help to Pay VIOXX?

 4. De brief wordt afgesloten met de conclusie:
  Wordt de kans op baarmoederhalskanker vergroot als meisje al geïnfecteerd is met HPV? Daar zijn nu geen aanwijzingen voor.
  Hieronder staat een link naar het onderzoek door de FDA naar Gardasil, zie tabel 17:http://www.naturalnews.com/downloads/FDA-Gardasil.pdfDaarin staat dat er een toename van baarmoederhalskanker van 44,6% werd gevonden indien meisjes al besmet waren met een HPV-virus.Als dat bij Gardasil zo werkt, lijkt me de mogelijkheid bij Cervarix ook niet onwaarschijnlijk.Graag zou ik een reactie van het RIVM hierop hebben.

 5. Neem mij niet kwalijk, maar in vaccins horen naar mijn idee geen schadelijke stoffen in thuis ook al is die hoeveelheid te verwaarlozen! Ik zou ook geen Alzheimer willen t.g.v.  stoffen die in die vaccinatie zitten. Weten die meisjes dat? Dus  mogelijk beschermen tegen baarmoederhalskanker en op hetzelfde moment het risico lopen dat je later Alzheimer krijgt? Welk gezondheids belang dient dat dan? Ja, op die manier gaan de kankercijfers wel omlaag hé? Een ander voordeel daarvan is dat demente mensen wel een stuk minder kritisch zijn dan kankerpatienten die keuzevrijheid willen over hun behandeling enz. Verder zijn er talloze wetenschappers en artsen die het niet eens zijn met deze gang van zaken rondom deze vaccinatie en toch blijft u uw standpunt handhaven dat het wel veilig is en  dat het voldoende bewezen is.  lees even deze citaten en meer info kunt op de link vinden:
   
  http://www.nvkp.nl/nieuws/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=165&tx_ttnews%5BbackPid%5D=36&cHash=b71b1c853a
  Een van die twijfelaars is kankerepidemioloog prof. Floor Van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut. Zij is het oneens met de snelle invoering van het vaccin vertelde ze in het televisieprogramma Zembla op 19 oktober 2008. ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn’. Einde citaat.
  http://www.goedgevoel.be/gg/nl/74/Gezondheid/article/detail/740306/2009/03/04/Gratis-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-in-Vlaanderen.dhtml
  Dokter Peter Van Eyken van het Ziekenhuis Oost-Limburg begrijpt niet dat er zo weinig vragen worden gesteld bij de vaccinatieplannen. Als anatoom-patholoog houdt hij zich dagelijks bezig met het onderzoek van preventieve baarmoederhalsuitstrijkjes. “Of de HPV-vaccinatie deze kanker daadwerkelijk zal voorkomen, moet nog bewezen worden.”
  “Er gaan minstens tien jaar overheen tussen de HPV-infectie en het ontstaan van kanker. Tot nu toe is alleen bewezen dat het vaccin de vermoedelijke voorloperletsels zou voorkomen. Om zeker te zijn of vaccinatie het beoogde effect zal bereiken, is dus veel meer tijd nodig. Het is  in elk geval misleidend om te spreken van een ‘vaccin tegen baarmoederhalskanker’.”        einde citaat.
  Dus deze twee deskundigen zuigen dat uit hun duim? Hebben er geen kaas van gegeten? U zegt in uw berichtgeving hierboven: “Het RIVM vindt het heel belangrijk dat er objectieve en wetenschappelijk verantwoorde informatie beschikbaar is over het belang, de werkzaamheid en de eventuele bijwerkingen van vaccinaties.”Mijn vraag is : Kunnen wij als ouders/en belangstellenden die gegevens ergens inzien? Zijn die gegevens openbaar? U zegt ook: “Op basis van die informatie kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken. Voor de vaccinatie geldt namelijk het uitgangspunt van vrijwillige deelname. ” Ik heb het vermoeden dat de oproep voor veel ouders als een verrasssing kwam, ook lees je op het internet dat de informatie tekort schoot.  En ik denk dat velen op basis van angst voor de ziekte  de keuze voor deze vaccinatie hebben gemaakt. Tevens ben ik ook van mening dat de informatie te eenzijdig is gegeven. Ook de inhoud van de folder is een aanfluiting.  Kinderen van 12 met de oproepkaart kunnen zelfs zonder ouder een prik  halen!!  Met geen woord wordt in de folder gerept over het feit dat het kind OOK MAG WEIGEREN! En kinderen a.h.w. lokken met Ipods nou dat zet je toch wel aan het denken als ouder. Ik juich dan ook de acties van ongeruste moeders toe. Vanaf deze week hebben wij in Nederland  een groep WIJZE MOEDERS!! 

Comments are closed.