CBS: Meer ziekenhuiszorg met minder bedden

Array

CB068056Het aantal bedden en verpleegdagen in de algemene en academische ziekenhuizen is in de periode 1972-2007 flink gedaald. Tegelijkertijd steeg het aantal ziekenhuisopnamen en kwam er meer behandelend en verplegend personeel. Toch maakten de personeelskosten een steeds kleiner deel uit van de bedrijfslasten. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In de periode 1972-2006 daalden het aantal bedden en het aantal verpleegdagen in de algemene en academische ziekenhuizen flink. Tegelijkertijd steeg het aantal ziekenhuisopnamen en nam het behandelend en verplegend personeel toe. Toch maakten de personeelskosten een steeds kleiner deel uit van de bedrijfslasten.

Verblijf in ziekenhuis na opname meer dan gehalveerd
Tussen 1972 en 2006 nam het aantal opnamen in ziekenhuizen met 143 procent toe. Tegelijkertijd daalde het aantal bedden met 30 procent. Ook nam het aantal verpleegdagen met 41 procent af. Dat betekent dat een patient in 2006 aanzienlijk korter in het ziekenhuis verbleef na een opname dan in 1972: de gemiddelde verpleegduur van een opname met overnachting daalde van 17 naar 7 dagen.

Patienten worden steeds vaker in dagbehandeling behandeld, dus zonder overnachting in het ziekenhuis. In 1990 bestond 21 procent van alle opnamen uit dagbehandelingen, in 2006 was dat 46 procent.

In 2006 is er veel meer personeel in patientgebonden functies werkzaam in de ziekenhuizen dan in 1973. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen, maar ook om medisch specialisten in loondienst, laboranten en leerlingen. Het personeel, uitgedrukt in voltijdequivalenten, steeg met 60 procent. Samen met de afname van het aantal verpleegdagen komt dit neer op bijna een verdrievoudiging van het aantal behandelaars en verplegers per verpleegdag.

Dit betekent dat vergeleken met vroeger de patienten niet alleen korter opgenomen worden, maar ook intensievere zorg krijgen. Hier speelt ook mee dat patienten steeds vaker poliklinisch behandeld worden, wat meestal niet tot een opname leidt. Bij de academische ziekenhuizen speelt bij de personeelstoename mee dat sinds 1999 de medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis zijn gekomen. Bij de andere ziekenhuizen werken ze vaak vanuit een maatschap.

Naast het patientgebonden personeel nam ook het niet-patientgebonden personeel toe. Toch is het aandeel van de personeelskosten in de totale bedrijfslasten gedaald, van ruim 70 procent in 1972 tot ruim 60 procent in 2006. Dit komt vooral doordat andere kostenposten groter zijn geworden. Zo zijn de kosten van onderzoek, medicijnen en instrumentarium vanaf 1998 verdubbeld.In academische ziekenhuizen ligt het aandeel personeelskosten hoger dan in algemene ziekenhuizen. Deels komt dit doordat academische ziekenhuizen vanwege hun opleidingsfunctie meer personeel in opleiding hebben.

Bron: CBS & StatLine, Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen