Herregistratie in het BIG-register

0
152

Na het behalen van hun getuigschrift kunnen basisartsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten zich in het BIG-register laten inschrijven. Het is echter niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven. Vanaf 1 januari 2009 moeten beroepsbeoefenaren die in het register zijn ingeschreven, zich om de 5 jaar herregistreren. Daarmee moeten zij aantonen dat hun kennis of vaardigheden van voldoende niveau zijn.

Deze periodieke registratie (ook wel herregistratie genoemd) wordt ingevoerd om de patient te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.De wet wil daarmee patienten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Ook geeft de wet aan onder welke voorwaarden welke zorgverleners zogenaamde voorbehouden handelingen (handelingen met grote gezondheidsrisico’s zoals operaties, injecties) mogen uitvoeren.

Meer informatie over de wet BIG vind je op de website van het ministerie van VWS

Voor burgers

Voor zorgverleners