Ernstige bijwerkingen bij gebruik van Emla® crème

0
240

emlaEmla® crème bevat lidocaïne en prilocaïne en is een anaestheticum dat wordt gebruikt voor plaatselijke verdoving van de huid voor het inbrengen van een naald of voor oppervlakkige operatieve handelingen. Health Canada berichtte op 2 maart 2009 dat het gebruik van topicale anaesthetica, zoals Emla®, kan leiden tot ernstige bijwerkingen bij zowel volwassen patienten als kinderen. Genoemde bijwerkingen zijn syncope, cyanose, methemoglobinemie, hoofdpijn, sufheid, respiratoire depressie, verwardheid en hartritmestoornissen. De gevoeligheid voor het optreden van bijwerkingen neemt toe bij gebruik van het middel op een groot lichaamsoppervlak, beschadigde huid of wanneer het onder occlusie wordt toegepast. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving acht meldingen van één of meer vermoede bijwerkingen na gebruik van Emla® crème. Bij de meeste patienten trad een huidreactie op. Syncope werd eenmaal gemeld. Daarnaast was er een melding van een 2-jarig meisje waarbij sprake was van methemoglobinemie, depressie van het centrale zenuwstelsel en coma als gevolg van het aanbrengen van Emla op 80% van het lichaamsoppervlak. Ze is volledig hersteld. Over deze laatste patient verscheen in 2006 een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2006;150(33):1805-7).

Het volledige bericht van Health Canada kunt u hier nalezen.


Bron: Lareb