Schuttersfestijn gisteren aangekondigd

fernand-haesbrouckIk toon aan dat de farmaceutische industrie en door haar betaalde universiteitsprofessoren, VRT onder druk zetten om te verhinderen dat dit Overheidsmedium bekend zou maken, dat de kinderpsychiatrie blundert door een nieuwe generatie onnodig dwangmatig psychotisch te maken. Ik toon aan dat de beroepspers in Belgie aan banden wordt gehouden door een deontologische regel , die opgesteld werd door Eli Lilly ( Prozac, Strattera, Zyprexa).

Ik toon aan dat Laurette Onkelinckx (federaal Minister van Volksgezondheid) op vraag van het parlement, weigert de juiste cijfers voor te leggen sinds 2004, van het verbruik van die psychotica waarmee men nu een bevolking dwangmatig psychotisch aan het maken is. Ik toon aan dat noch een politiek verantwoordelijke Overheid, noch een medische Overheid rekening wensen te houden met de mededeling van FDA op 21/02/2007, die stelt dat psychotica psychotisch maken en cardiale accidenten kunnen veroorzaken.

Integendeel, in Nederland presteert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen het zowaar, om op 02/03/2009 te verklaren, dat ‘Het is niet waarschijnlijk dat psychoses en manieen een gevolg zijn van methylphenidaat’.
http://zitstil.org/PharmaceutischWeekblad02032009.jpg
Het is trouwens diezelfde Overheidsdienst (CBG), die in een zaak voor de Bestuursrechter (in 2008) opkwam voor de belangen van Eli Lilly om de Stratterageheimen te blijven verborgen houden.

Nu blijkt dat al die leden ervan op post blijven, omdat ze NIET onkundig zouden zijn of omdat ze NIET corrupt zouden zijn.

Hun deskundigheid staat wetenschappelijk gebeiteld door de internationale medische literatuur, die stelt dat men niet weet hoe psychotica werken.
Zelfs al maken ze psychotisch en kan men ermee doodvallen (FDA, 21/02/2007).

In Vlaanderen blijft een verantwoordelijk Minister voor VRT op post, zelfs al blijkt dat VRT een geplande uitzending over een schandaal, waarbij kinderen betrokken zijn, schrapt op vraag van de industrie, omdat men een dalende verkoop zou vrezen.

Onkunde of corruptie?

In Belgie blijft een verantwoordelijk Minister van Volksgezondheid op post, wanneer blijkt dat ze (de door haar gekende) alarmerende gegevens over het verbruik van harddrugs onder de bevolking achterhoudt voor het Parlement, simpelweg omdat ze anders wel maatregelen zou moeten nemen, die weliswaar schadelijk zouden zijn voor de farmaceutische industrie, maar WEL aangewezen in het belang van de Volksgezondheid.

En hier opnieuw: dezelfde vraag?
Blijft men op post ofwel door onkunde ofwel door corruptie?

Als straks een schuttersfestijn zal losbarsten in een school, of in een ziekenhuis of in een gezin, dan zal de dader weer ‘geschminkt’ zijn zeker?
Of niet onder invloed van drugs hebben gehandeld?
Of misschien al eens stemmen hebben gehoord?
Die er natuurlijk niet kwamen, door de hoge doseringen psychotica, die men als geneesmiddel een bevolking wil opdringen en zelfs door de belastingbetaler laat meefinancieren.

Zij allemaal, die nu op post blijven en veinzen dat hun neus bloedt, zij zullen het niet geweten hebben.
Zij blijven op post, omdat ze door God werden aangesteld om “Gods werk” uit te voeren.

Recente artikelen