e-Communities voor betere zorg

StehoscopeOnline communities van patienten, zorgverleners en lotgenoten dragen bij aan betere zorg. Dat werd geconcludeerd tijdens het succesvolle 11e symposium dat NVEH en het Nationaal Platform eHealth op 10 maart organiseerden. Het symposium stond dit jaar geheel in het teken van eHealth communities.
Door de inspirerende sprekers en het publiek werd ingegaan op de bijdrage van e-Communities aan de kwaliteit van zorg en de veranderende relatie tussen patienten en zorgverleners door de opkomst van e-Communities.Onstuimige opmars
Virtuele gemeenschappen van artsen, patienten en lotgenoten rukken op in de zorg. De onstuimige opmars van Health 2.0 en user-generated Healthcare is onmiskenbaar. Dankzij de laagdrempeligheid van internet kunnen artsen, patienten en lotgenoten elkaar virtueel ontmoeten, onafhankelijk van tijd en plaats. Onderzoek toont aan dat eHealth communities bijdragen aan patient empowerment en aan betere, doelmatiger en meer toegankelijke zorg. Door het virtueel samenwerken en het efficient delen van informatie zijn patienten actiever en beter in staat de regie in hun eigen zorgpad te bepalen. De Digitale IVF poli van professor Jan Kremer (UMC St Radboud) toont dit op overtuigende wijze aan. Zie zijn  presentatie hier.

Brede uitrol van de digitale IVF poli
Zowel patienten als zorgprofessionals hebben veel baat hebben bij deze virtuele ontmoetingsplek. Patienten delen hier op verantwoorde wijze veel nuttige informatie met elkaar. Zo wordt veel tijd bespaard, en kan de arts zich tijdens consulten toeleggen op zaken die er echt toe doen. Inmiddels krijgt de Digitale IVF poli veel erkenning en navolging, en zal in 2009 breed worden uitgerold in het UMC St Radboud, onder de naam MijnZorgNet.

Health 2.0
Veel virtuele gemeenschappen worden echter geïnitieerd door patienten. Volgens Martijn Hulst (Hutspot) is deze ontwikkeling onomkeerbaar, en een belangrijk instrument bij de paradigma shift naar Health 2.0. Zorgprofessionals moeten vooral ook zelf zorgen dat ze aansluiting vinden in de online gemeenschappen van patienten.

e-Mental Health
In de geestelijke gezondheidszorg worden er successen geboekt met online interventies bij psychische problemen. Het therapeutisch thuisbankieren biedt namelijk voordelen, zoals anonimiteit, geen reiskosten en het kan buiten kantooruren. De bekendheid met internethulpverlening neemt toe. Heleen Riper (Trimbos Instituut) geeft aan dat verder onderzoek nodig is naar de online sociaal psychologische groepsprocessen op deze e-mental health fora.

Thema-Twitter
Volgens Liesbeth Meijnckens (Redmax) ligt er veel expertise bij gebruikers. Haar presentatie staat hier. Welke communities zijn dagelijks onderdeel van ons leven? Wanneer is een community relevant, wat heb je eraan, en wat levert het op? Zij startte een thema-twitter over de relevantie van online communties.

Zorginnovatieplatform
De uitdagingen in de zorg, vooral in de langdurende zorg, voor de komende decennia vragen volgens Margo Brouns (lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en lid van het Zorginnovatieplatform) om ketenomkering en inventieve netwerken van formele en informele zorg. Het Zorginnovatieplatform (ZIP) zet in op patientgerichte netwerkzorg, waarbij eHealth een speerpunt is. Zie de presentatie van Margo hier.

ZorgInnovatieWijzer en eHealth roadmap
Om zorginnovatie verder te stimuleren worden er vanuit Den-Haag een aantal belangrijke initiatieven genomen. Walter Salzmann (College van Zorgverzekeringen, CVZ) kondigt de ZorgInnovatieWijzer aan, een initiatief van CVZ, de NZa en ZonMw. Het doel van de ZorgInnovatieWijzer is om zorgvernieuwers de weg naar bestaande regelingen te wijzen. Hierdoor kunnen regelingen beter en vollediger worden benut.
Hans Haveman (VWS) kondigt aan dat VWS een eHealth roadmap ontwikkelt die eind 2009 gereed moet zijn. Het manifest “Anker eHealth” van de NVEH uit 2008 zal hierin voor een belangrijk deel zijn beslag krijgen.

NVEH en Syntens: Stimuleren eHealth ondernemerschap
Pim ketelaar (NVEH) geeft aan blij te zijn met deze initiatieven en voegt hieraan toe dat de NVEH en Syntens gaan samenwerken om digitale samenwerking in zorgketens en eHealth ondernemerschap te stimuleren. Dit gebeurt in het kader van het brancheprogramma Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV), een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

Week van de eHealth
Bovendien zal de NVEH samen met de NPCF, de Universiteit Twente, het Trimbos Instituut en Health Valley van 25 tot 31 mei de tweede Week van de eHealth organiseren.

Dit 11e symposium kon weer mede een succes worden dankzij de gastvrijheid en het enthousiasme van professor Hans Becker van de Stichting Humanitas. Een recordaantal van 130 belangstellenden. Op naar het 12e symposium!

Bron: NVEH

Recente artikelen