Brenninkmeijer: Veel meer klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

0
258

cakHet aantal klachten over het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is vorig jaar fors gestegen. Nationale Ombudsman Brenninkmeijer schrijft in zijn jaarverslag dat er vorig jaar 1155 klachten bij hem binnenkwamen. In 2007 was dat aantal nog 21. Het Centraal Adminstratie Kantoor is sinds 2007 verantwoordelijk voor het sturen van facturen voor de zorg naar clienten. De klachten gaan over verkeerde rekeningen, lange wachttijden bij bellen en achterstanden in afhandelen. Het CAK stuurde onder meer rekeningen naar mensen die al zijn overleden. De ombusman signaleerde de problemen bij het CAK vorig jaar ook al. Sindsdien zou er weinig verbeterd zijn.

Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.