Diabetesorganisaties bevestigen beeld over diabetes van CBS

0
141

suikerziekteDe diabetesorganisaties in Nederland, met name Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds en Nederlandse Diabetes Federatie, zijn niet verbaasd over de nieuwe cijfers van het CBS. Volgens de nieuwe cijfers zou 4% van de Nederlanders  diabetes hebben.De drie diabetesorganisaties gaan zelfs uit van een hoger aantal, omdat veel mensen diabetes hebben zonder het zelf te weten. Het diabetesveld maakt zich daarom sterk voor een actieve preventie van diabetes.

Verschillende partijen werken samen in het recent gestarte Nationaal Actieprogramma Diabetes, dat tot doel heeft om het aantal mensen met diabetes terug te dringen en de zorg voor mensen met diabetes te verbeteren. Dat is van groot belang, omdat diabetes  een domino-effect heeft en vaak de eerste stap is in een reeks van andere aandoeningen, zoals hartproblemen, nierfalen en dementie.

Als de trend in de groei van het aantal mensen met diabetes zich doorzet, betekent dit voor de zorg in Nederland een sterk groeiende vraag naar begeleiding en controle. De diabetesorganisaties werken samen om te zorgen voor aandacht, goede zorg en innovatie om die groeiende zorgvraag het hoofd te bieden.

Het uitbrengen van de Zorgwijzer, een handleiding voor patienten met diabetes type 2, past daarin. Maar ook goede voorlichting aan mensen die nog geen diabetes hebben, om het te voorkomen.

Op woensdag 18 maart 2009 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek enkele cijfers over diabetes in Nederland. Deze zijn hier te vinden.

Bron:Diabetesfonds.nl