Help mee de officiele verklaring van Esther de Lange bekend te maken!

esther-de-langeIn december heeft Esther de Lange (Lid van het Europees Parlement voor het CDA) een verklaring bij het Europees Parlement ingediend om aandacht te vragen voor de problematiek rondom anorexia en boulimia. In Europa is overgewicht en obesitas een hot item: het aantal te dikke kinderen is de afgelopen jaren namelijk sterk toegenomen. Op dit moment zijn er zo’n 22 miljoen kinderen te zwaar en lijden 5 miljoen kinderen aan overgewicht. Via het nieuwe Europese programma voor schoolfruit, waar Esther zich voorvechter van heeft getoond, probeert Europa het overgewicht bij kinderen aan te pakken. Maar waar blijft de aandacht voor de andere kant van de medaille, namelijk ondergewicht? Het is een schrijnend probleem, waar echter te weinig gegevens over bekend zijn in Europa.

Scarlet heeft Esther benaderd en haar deels op de hoogte gebracht van bovenstaande problematiek, en ook om te laten zien hoe weeldig de verheerlijking van de eetstoornissen anorexia en boulimia op internet tiert. Deze pro-ana en pro-mia websites waar de meest aangrijpende verhalen en foto’s te lezen en te zien zijn, opereren grensoverschrijdend. De website X.be, een Belgische website met ongeveer 40.000 Nederlandse bezoekers in de maand, is één van de voorbeelden die laat zien dat een grensoverschrijdende aanpak nodig is. Frankrijk loopt voorop in de strijd tegen de verheerlijking van anorexia en boulimia, terwijl er in andere Europese lidstaten nog niets is geregeld. Daarom pleit Esther de Lange ervoor dat Europa gaat kijken welke maatregelen de lidstaten al genomen hebben om de verheerlijking tegen te gaan en of er bijvoorbeeld niet een gedragscode opgesteld kan worden waaraan elke lidstaat zich moet houden. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Ana haar vrienden en vriendinnen in Europa kwijtraakt.

De verklaring kunnen jullie hier terugvinden.

Tot en met 26 maart kunnen de 785 leden van het Europees Parlement de verklaring tekenen als teken dat zij de oproep aan de Europese Commissie en de Raad steunen. Hier vinden jullie de contactgegevens van de Nederlandse europarlementariers: mail ze om te vragen om schriftelijke verklaring 0101/2008 te tekenen!

Ik heb een begin gemaakt om de emailadressen (zie onderaan deze blog) achter elkaar te zetten: kopieer en plak deze als email-ontvanger en herinner de parlementariers (met 1 a 2 zinnen en de foto van deze hyve – hungry for change -) aan verklaring 0101/2008!!!! Binnenkort een uitgebreidere, langere lijst…

Standpunten van Esther:

• Naast aandacht voor overgewicht en obesitas, is er aandacht nodig voor ondergewicht en de verheerlijking ervan;
• Er moeten statistieken verzameld worden om te achterhalen hoeveel mensen in Europa aan anorexia en boulimia lijden;
• Pro-ana en pro-mia websites vormen een grensoverschrijdend probleem. Een website dat in de ene lidstaat online wordt gezet, is in een andere lidstaat te bezichtigen;
• Elke lidstaat gaat op zijn eigen manier om met de aanpak van de verheerlijking van ondergewicht. Een Europa-brede aanpak kan ervoor zorgen dat de verheerlijking van ondergewicht effectief wordt tegengegaan.

Voor meer informatie over Esther: www.estherdelange.nl

no name

Recente artikelen