De aangifte tegen de artsen Biemans en Alting van Geusau en tegen directeur van Houdenhoven is op geen enkele wijze verjaard: Blundert Openbaar Ministerie?

0
1747

wetboekRecent besloot het Openbaar Ministerie (OM) afdeling medische zaken Rotterdam dr. Biemans, radioloog en dr. Alting van Geusau,  neuroloog uit Gorinchem niet te vervolgen, omdat de foutieve operatie (het strafbaar feit) verjaard zou zijn. Dit is een enorme blunder, een ernstige fout, want de aangifte betreft niet de mislukte operatie, maar het verzwijgen van de gevolgen en weigeren van medische hulp. De operatie is zelfs niet uitgevoerd door de aangeklaagde radioloog en neuroloog, maar door volstrekt andere artsen te weten neurochirurgen. De aangifte door Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL, is gericht tegen het afdekken van de foute operatie, door radioloog Biemans en neuroloog Alting van Geusau, maart 2008. Zij verzwijgen bewust en met opzet de ernstige gevolgen van de foutieve operatie, die duidelijk te zien zijn op scans.
Deze artsen weigeren eerlijke informatie en herstelbehandeling aan de patient die invalide is geworden. Zij laten de patient volledig aan zijn lot over.
De aangifte werd gedaan wegens mishandeling, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het achterlaten van een hulpbehoevende in nood en fraude, allen strafbare feiten op grond van het Wetboek van Strafrecht.

De aangifte tegen de artsen Biemans en Alting van Geusau en tegen directeur van Houdenhoven is op geen enkele wijze verjaard. Het is een belangrijke zaak met precedentwerking, met mogelijk grote gevolgen voor de medische beroepsgroep.Artsen stoppen immers stelselmatig fouten van hun collega’s in de doofpot zoals onlangs erkend in NRC Handelsblad 30 januari 2009:
http://www.sin-nl.org/docs/NRC30012009.pdf

Het OM expertise centrum medische zaken in Rotterdam faalt in deze volledig. Het OM weet niet dat radiologen en neurologen niet opereren.
Wij hebben het OM gevraagd zijn beslissing te herzien en op korte termijn beide artsen en de directeur strafrechtelijk te vervolgen.
Een goed functionerend land hoort te beschikken over deskundige en integere artsen en ziekenhuizen.

Een goed functionerende rechtsstaat dient te beschikken over een deskundig en integer Openbaar Ministerie.

Nadere informatie:
Mr. Sophie Hankes

Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland    www.sin-nl.org

Voorzitter Iatrogenic Europe Unite-Alliance                www.ieu-alliance.eu