Landelijke symposium “Is de Physician Assistant binnen?”

0
3139
uguGraag brengen we u de hoogte van het landelijke symposium “Is de Physician Assistant binnen?” dat georganiseerd wordt voor allen die betrokken zijn bij het scholen en aannemen van medisch ondersteunend personeel.

De PA is vanaf 2003 in de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam en is geintroduceerd in het kader van de taakherschikking in de zorg. Sinds de eerste studenten in Utrecht begoinnen met deze duale masterstudie is het aantal PA’s gestaag gegroeid. Hun komst is niet altijd onbesproken en levert af en toe wrijving op. Toch heeft de KNMG haar standpunt ten aanzien van de PA positief herzien. Liever PA’s dan Agnio’s is de conclusie.
Symposium PA
Donderdag 16 april 2009
‘Is de Physician Assistant binnen?’
14.30 – 19.00 uur
Fulco Theater, IJsselstein
Voor beleidsmakers, managers en medisch specialisten

Het beroep Physician Assistant (PA) krijgt in Nederland langzamerhand meer bekendheid.
Vanaf 2001 worden PA’s opgeleid en ingezet in de medische praktijk. Dit nieuwe beroep is een voorbeeld van hoe taakherschikking in de gezondheidszorg succesvol vorm gegeven wordt.
De invoering van deze nieuwe professionals gaat echter niet zonder slag of stoot. Op een aantal plaatsen is de introductie van de PA binnen de organisatie echter wel degelijk succesvol.

Een aantal kritische succesfactoren is mogelijk te benoemen. Deze factoren komen uitgebreid aan bod.Is de PA al ‘binnen’? Of moet de PA nog binnengehaald worden?
Uiteraard is dat aan u, maar hopelijk kan dit symposium bijdragen aan een gefundeerde onderbouwing voor het wel of niet inzetten van PA’s in uw organisatie.

Tijdens dit symposium willen wij u nader kennis laten maken met een drietal aspecten van het beroep Physician Assistant. Op de eerste plaats gaan we in op de vraag hoe je een PA in het medisch functiehuis moet inbrengen. Welke kansen biedt dit voor uw instelling? Vervolgens gaan we wat dieper in op de daadwerkelijke implementatie van een PA op de werkvloer, welke rol heeft de opleider of mentor en wat mag je verwachten van een PA in opleiding? Tot slot komt het aspect kwaliteitsborging aan bod. Hoe kunt u als verantwoordelijke verzekerd zijn van het niveau van de PA?

Doelgroep voor dit symposium
Medische specialisten, huisartsen, raden van bestuur, directies, managers en alumni PA’s.

Dit symposium wordt u gezamenlijk aangeboden door de 5 hogescholen die het PA programma verzorgen.

Wij hopen u van harte te kunnen verwelkomen!
Het symposium is gratis toegankelijk.

Registratie voor het symposium via de link

Met vriendelijke groet, Josephine Berkvens