Eerste Kamer buigt zich over compliment mantelzorgers

0
147

Op 31 maart 2009 vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (31.317).Het wetsvoorstel voegt aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een regeling toe waardoor mantelzorgers in aanmerking komen voor een uitkering van maximaal 250 euro, het zogenaamde mantelzorgcompliment. Deze uitkering vormt een blijk van waardering voor het werk van mantelzorgers. De uitkering wordt vrijgelaten voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voor deze regeling komen alleen mantelzorgers in aanmerking die voor de duur van ten minste zes maanden iemand zeer intensief verzorgen. Het gaat om de zorg van personen met een indicatie voor extramurale awbz-zorg. Per zorgvrager wordt hoogstens één maal per jaar en voor één mantelzorger een uitkering verstrekt.

* agenda plenaire vergadering 31 maart 2009

* sprekerslijst plenaire vergadering 31 maart 2009