Internationaal Biomarker-Depressie onderzoek: iSPOT-D

brainclinicsNijmegen, 26 maart 2009 – Uit onderzoek komt naar voren dat Antidepressiva slechts bij 40-60% van de patienten aanslaan, terwijl pijnstillers bij bijna iedereen werken. Hoe kan dit? En vooral, hoe kan dit verbeterd worden? Om deze vragen te beantwoorden is Brainclinics Diagnostics in een internationaal samenwerkingsverband gestart met het grootste Biomarker-onderzoek bij Depressie ooit uitgevoerd. In totaal zullen bijna 3000 mensen onderzocht worden op genetisch materiaal, hersenactiviteit en psychologische variabelen. In Nederland zal dit onderzoek officieel per 1 april beginnen. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot biomarkers – ofwel indicatoren aan de hand waarvan ingeschat kan worden of iemand wel of geen profijt zal hebben van een bepaald antidepressivum.

Momenteel leiden ongeveer 850.000 mensen in Nederland aan een depressie (RIVM). De prognose is dat dit aantal de komende tijd fors zal toenemen. De Wereldgezondheids-organisatie voorspelt dat depressie in 2020 als volksziekte nummer twee zal gelden. In de meeste gevallen wordt antidepressieve medicatie voorgeschreven. Op dit moment telt Nederland bijna 1 miljoen mensen die antidepressiva gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat een beperkt gedeelte van de patienten een adequaat effect heeft van antidepressieve medicatie, slechts 40-60%. Wat is daar nu de reden van?Uit voorgaand onderzoek blijkt dat er binnen de groep patienten verschillende neurofysiologische sub-typen depressie zijn. Dit is waarschijnlijk de verklaring dat de ene patient wel en de andere niet goed reageert op antidepressiva. Deze subtypen zijn te onderscheiden door biomarkers waaronder het EEG, genetisch materiaal en neuropsychologische testen. Om dit verder te onderzoeken is de Brain Resource Company begonnen met het iSPOT-D onderzoek (international Study to Predict Optimized Treatment response in Depression). In dit onderzoek zullen wereldwijd bijna 3000 mensen onderzocht worden waarbij de hersenactiviteit (QEEG en fMRI), genetisch materiaal (DNA) en (neuro-)psycho-logische maten in kaart worden gebracht, voor en tijdens het gebruik van antidepressieve medicatie. Dit onderzoek is tevens onderdeel van een nieuwe ontwikkeling in de psychiatrie: Personalized Medicine.

Het iSPOT-D onderzoek zal meer inzicht in het ziektebeeld depressie verschaffen. Bovenal is het doel van dit onderzoek het identificeren van biomarkers die al vóór het starten van de behandeling kunnen voorspellen welke medicatie het beste bij welke patient voorgeschreven kan worden. Dit zou een enorme verbetering van de behandeling van depressie inhouden.

In Nederland zal dit onderzoek formeel op 1 april van start gaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Brainclinics Diagnostics B.V. te Nijmegen en PsyCare in Valkenburg. Het onderzoek is nu geopend voor depressiepatienten die met antidepressiva behandeld zullen gaan worden, maar daar op dit moment nog niet mee begonnen zijn. Voor meer informatie zie: www.brainclinics.com/iSPOT of bel 024-750 35 05.

Literatuur

Arns, M. (2008) Personalized Medicine: Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van Depressie en ADHD. De Psycholoog, September 2008.

Gordon, E. (2007) Integrating genomics and neuromarkers for the era of Brain-related Personalized medicine. Personalized Medicine, 4:201-215.

Recente artikelen