Opslagblaasjes spelen belangrijke rol bij gevoeligheid voor cocaïne

0
373

Mensen die sensatie zoeken, raken sneller verslaafd dan mensen die sensatie mijden.
cocaineOm dit nader te onderzoeken, maakte Michel Verheij gebruik van ratten die een nieuwe omgeving onderzoeken (sensatiezoekers) en ratten die dit niet doen (sensatiemijders). Cocaïne leidt tot een grotere toename van de signaalstof dopamine in de hersenen van ratten die sensatie zoeken, dan in de hersenen van ratten die sensatie mijden. Dopamine zorgt voor de belonende effecten van verslavende middelen.

Verheij laat zien dat de toename van dopamine in de hersenen kan worden geremd door de opslagblaasjes van deze signaalstof leeg te maken. Deze dopamine wordt door aanwezige enzymen in de hersenen afgebroken. Omdat de dopaminetoename na cocaïnegebruik kan worden geremd door de opslagblaasjes leeg te maken, moet cocaïne dus wel dopamine uit deze blaasjes vrij maken.

Ratten die sensatie zoeken blijken grotere opslagblaasjes te hebben dan ratten die sensatie mijden. Dit veronderstelt dat sensatiezoekers gevoeliger zijn voor cocaïne dan sensatiemijders, omdat cocaïne meer dopamine kan vrij maken uit de grote opslagblaasjes van sensatiezoekers dan uit de kleine opslagblaasjes van sensatiemijders.

Toekomstige studies moeten uitwijzen of verslaafden gebaat zijn met stoffen die dopamineblaasjes leeg maken.

Curriculum vitae

Michel Verheij (Silvolde, 1974) studeerde Hoger Laboratorium Onderwijs in Utrecht. Bovenstaand onderzoek valt onder het Donders Centre for Neuroscience, afdeling Cognitive Neuroscience. Verheij is momenteel postdoc op de afdeling Molecular Animal Physiology van het UMC St Radboud.
Promovendus/a

ing. M.M.M. Verheij
Proefschrift

Individual differences in the release of newly-synthesized and previously stored accumbal dopamine. A rodent study in low and high responders to novelty
Promotor(es)

prof. dr. A.R. Cools
Datum

woensdag 8 april 2009
Tijd

15.30 uur
Locatie

Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Meer informatie

Bron: UMC St Radboud