Zorgverzekeraars besparen weer meer door controle- en fraudebeleid

0
169

fraude-rekeningenIn 2008 hebben de zorgverzekeraars de Nederlandse zorg 100 miljoen euro bespaard door controle en fraudedetectie – een stijging van 52% ten opzichte van 2007. Met name grote fraudezaken zijn aan het licht gekomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zorgverzekeraars verwachten de komende jaren een nog grotere besparing door meer en beter samen te werken met elkaar en andere partners in de keten.

De bespaarde 100 miljoen euro (niet uitgekeerd of teruggevorderd) bestaat uit 93 miljoen euro onterechte declaraties en 7 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist zijn ingediend: fraude. Het gemiddelde fraudebedrag is gestegen, evenals het aantal registraties in het fraudewaarschuwingssysteem EVR. Dat geldt ook voor de sanctiegraad; het percentage van de fraudes waarbij een sanctie is opgelegd. Deze sancties betreffen onder meer een waarschuwing, terugvordering van het claimbedrag en gemaakte kosten, registratie in het EVR of aangifte.Uit de inventarisatie blijkt dat zorgverzekeraars in 2008 extra inspanningen hebben geleverd om onterechte declaraties en fraude op te sporen. Ze maken meer gebruik van detectietechnieken en er is meer samenwerking met controleafdelingen. Zorgverzekeraars maken meer mensen vrij voor de fraudebeheersing en hebben nadrukkelijke aandacht voor interne fraude (screening van nieuwe medewerkers en specifieke aanpak van interne fraude). Ook maken zij meer afspraken met politie/justitie over de vervolging van fraude.

Om nog meer te besparen moet volgens de zorgverzekeraars nog meer worden samengewerkt, zowel door zorgverzekeraars onderling als met andere partijen in de zorgketen. Daarom willen zij in 2009 en 2010 de krachten bundelen met het ministerie van VWS, de NZa, patienten- en consumentenorganisaties, zorgaanbieders, het OM en de FIOD-ECD. Dit moet leiden tot regelgeving met minder frauderisico’s, een betere detectie van fraude en een betere vervolging van fraude in de zorg. Ook willen zorgverzekeraars met de verschillende partijen binnen de zorg in gesprek gaan over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet te frauderen of fraude tegen te gaan.

Bron:Zorgverzekeraars Nederland

Vorig artikelVoorlichtingsavond over hooikoorts in Amsterdam
Volgend artikelReuma in de toekomst te behandelen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.