Overeenkomst zorgverzekeraars en centrum voor Reuma en Revalidatie

0
452

rrr_newlogo08De zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en DSW hebben namens alle Nederlandse zorgverzekeraars een unieke overeenkomst gesloten met het centrum voor Reuma en Revalidatie, Rotterdam (RRR). Mensen die te maken krijgen met het verlies van lichamelijke functies in samenhang met verouderingsprocessen kunnen nu onder het regime van de Zorgverzekeringswet (ZVW) in het RRR worden gerevalideerd.

In het verleden werd deze vorm van revalidatie aangeboden vanuit de AWBZ die slechts beperkte financiele mogelijkheden geeft voor de veelal intensieve en kortdurende behandeling die vereist is. Het RRR heeft het noodzakelijk gevonden om deze vorm van zorg toch te bieden ook al ontbraken daartoe in het verleden de noodzakelijke financiele middelen. Dit betekende een extra inspanning van alle medewerkers die toch al zwaar belast zijn. Ook moest het eigen vermogen van het centrum RRR worden aangesproken. Daarnaast onderhoudt het centrum een goede band met de wijk en een aantal sponsors (vrienden van).
Omdat de discussie over dit onderwerp al vele jaren wordt gevoerd hebben de zorgverzekeraars besloten om de overeenkomst met terugwerkende kracht tot 2007 te laten ingaan. De polikliniek is geheel nieuw en vormt een welkome aanvulling voor mensen die vanuit de thuissituatie aan hun gezondheid willen werken. De directe aanleiding voor deze ontwikkeling is het advies van de SER waarin wordt aanbevolen om de kortdurende zorg onder te brengen bij de ZVW. De zorgverzekeraars hebben hun waardering uitgesproken voor het initiatief van het RRR, dat vooruitloopt op een maatschappelijk wenselijke ontwikkeling en dat genomen is ondanks alle onzekerheden rond de financiele dekking.

Bron: ZN