Minister draait overhaaste regeling rijbewijs terug

autorijden-met-epilepsieHalf december werd de Regeling Eisen Geschiktheid aangepast, met grote consequenties voor de rijgeschiktheid van mensen met epilepsie. In de nieuwe regeling mochten mensen die bepaalde medicijnen tegen epilepsie gebruiken plotseling niet meer achter het stuur. Belangenorganisaties maakten bezwaar tegen deze overhaaste maatregel waar geen enkel wetenschappelijk bewijs of overleg met medici aan ten grondslag lag. En met succes. Donderdag 9 april tekende minister Eurlings een brief waarmee de regeling voorlopig goeddeels is teruggedraaid.

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie, het Nationaal Epilepsie Fonds en de Epilepsie Vereniging Nederland stuurden in februari een protestbrief aan de minister. Zij drongen aan op overleg, grondig onderzoek naar de relevantie van de nieuwe maatregel en wilden dat tot die tijd deze overhaaste regeling werd teruggedraaid. Hierop volgde in maart overleg met de KNMP en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De partijen waren het erover eens dat er reden was om deze overhaaste wijzigingen te herzien. Inmiddels nam de minister een nieuw advies aan waarmee mensen met epilepsie weer mogen autorijden volgens de oorspronkelijke richtlijnen. En dus ook met middelen die de rijvaardigheid wellicht beïnvloeden. Voor deze middelen gaat echter gelden dat ze een jaar gebruikt moeten zijn voordat het veilig geacht wordt om auto te rijden.

De professionals uit de epilepsiezorg maakten bezwaar waarbij ze wezen op de gewenning van de bijwerkingen bij langdurig gebruik van anti-epileptica. De effecten die aanvankelijk de rijgeschiktheid beïnvloeden, nemen af. Het is op dit moment niet bekend hoelang dat duurt. Daarom zijn de partijen het eens geworden over het belang van een onderzoek naar de effecten van chronisch gebruik van deze medicijnen op de rijgeschiktheid. In afwachting van de resultaten is nu dus besloten de Regeling Eisen Geschiktheid aan te passen aan de situatie van voor december 2008. Hiermee is het rijverbod voor de duizenden gedupeerden met epilepsie van de baan.