Laboratorium Zuwe Hofpoort Ziekenhuis krijgt CCKL Accreditatie

0
223

ccklHet Laboratorium van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft het CCKL kwaliteitscertificaat ontvangen. Het is de eerste keer dat het Laboratorium van het Hofpoort Ziekenhuis in zijn geheel CCKL geaccrediteerd is. Hiermee voldoet het Laboratorium van het Hofpoort Ziekenhuis aan de strenge kwaliteitsnormen. Dit biedt zekerheid voor patienten en zorgverzekeraars. Voor het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MMB) is het de eerste keer dat het CCKL certificaat is behaald. Voor de Trombosedienst is het de tweede keer. Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), Laboratorium Ziekenhuisapotheek en de afdeling Bloedafname zijn al sinds 1999 geaccrediteerd en ontvangen voor de derde keer het certificaat.

CCKL is als onderdeel van de Raad van Accreditatie de enige instelling binnen Nederland die Laboratoria in de gezondheidszorg en trombosediensten mag accrediteren. CCKL is dé instantie waar het gaat om kwaliteitsbevordering en accreditatie in medische laboratoria. Zij stimuleert laboratoria om een kwaliteitszorgsysteem te implementeren. Zo’n systeem bestaat uit duidelijke regels en procedures. Die zorgen ervoor dat het medische onderzoek in goede banen wordt geleid. Dat biedt zekerheid aan patienten, maar ook aan het eigen personeel. Leidraad daarbij is de ‘CCKL Praktijkrichtlijn’. Deze richtlijn heeft internationaal veel waardering geoogst en heeft aan de basis gestaan van de wereldwijde norm voor medische laboratoria: ISO 15189. CCKL en de ‘CCKL Praktijkrichtlijn’ zijn begrippen geworden die in de ons omringende landen en ver daarbuiten worden gebruikt als referentie voor goed kwaliteitsbeleid.

Steeds vaker kloppen medische laboratoria aan bij CCKL. Er is een snelgroeiende belangstelling waar te nemen voor het toepassen van systematische kwaliteitsborging. Als gevolg daarvan stijgt het aantal aanvragen voor accreditatie sterk. Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patient en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

CCKL is onder andere actief in academische centra, samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ), perifere ziekenhuizen, zelfstandige huisartsenlaboratoria, IVF-klinieken, semenbanken, stamceltransplantatiecentra en trombosediensten CCKL

Bron:Zuwe