Multidimensionele Familietherapie (MDFT) bundelt versnipperde zorg voor probleemjongeren

0
260

probleem-jeugdProbleemjongeren hebben vaak meervoudige problemen: druggebruik, overmatig drinken, criminaliteit, geweld, spijbelen, weglopen, psychische stoornissen. Die jongeren en hun gezinnen hebben meestal een hele geschiedenis achter de rug van contacten met hulpverleners en autoriteiten. Weinig lijkt te helpen. Dit komt doordat de hulp versnipperd is of zich concentreert op slechts één onderdeel van de problematiek. Een bredere benadering is nodig. Die wordt geboden door MDFT (Multidimensionele Familietherapie). De aanpak is na zes jaar voorbereiding nu klaar voor invoering in Nederland. Vorige maand is MDFT erkend als behandelmethode. De erkenning geldt voor twee jaar; daarna is definitieve erkenning aan de orde. Erasmus MC leidt de invoering, door middel van het opleiden van teams van therapeuten.

Probleemjongeren vertonen vaak meervoudig probleemgedrag. Zo kent meer dan de helft van de jongeren in jeugdgevangenissen  verslavingsproblematiek. Jongeren die al vroeg in de puberteit verslavingsproblematiek vertonen, hebben meestal ook gedragsproblemen. Veel van de gezinnen functioneren slecht. Iedere hulpverlener opereert vanuit eigen stellingen. Maar het totaaloverzicht ontbreekt. Hulpverleners besteden aandacht aan een stukje uit het leven van de jongere, niet aan het geheel. Behandelsucces houdt daardoor geen stand. Met MDFT komt er aandacht voor het geheel: het besef dat een jongere een leven leidt in meerdere domeinen. Het eerste domein is de jongere zelf. Het tweede betreft zijn ouders, het gezin en de familie. Het derde is de omringende buitenwereld: vrienden (verkeerd en goed), school, werk, vrijetijdsbesteding, politie en justitie.

Erasmus MC heeft een volledig Nederlands programma opgezet voor training van teams van therapeuten in MDFT. De eerste vijf teams werden na negen maanden in maart 2009 gediplomeerd (gecertificeerd). De volgende acht teams zijn al in training en in september van dit jaar volgen nog eens acht teams. Dit wordt allemaal betaald zonder enige subsidie van de overheid. De waarde van MDFT voor behandeling van jongeren met meervoudige problematiek is beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De commissie vindt MDFT veelbelovend en heeft de behandeling voorlopig erkend.

MDFT vermindert verslaving en criminaliteit en verbetert de relatie met school, gezin en goede vrienden. Multidimensionele FamilieTherapie is ontwikkeld door de Universiteit van Miami. Steeds bleek de MDFT superieur aan andere behandelingen. Op aanbeveling van internationale deskundigen is MDFT naar Europa gehaald. Sinds 2003 wordt MDFT toegepast in een samenwerkingsverband van vijf West-Europese landen: Belgie, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. De samenwerking had eerst betrekking op gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit van MDFT in Europa. Onderzoek met MDFT in West-Europa (INCANT genaamd; www.incant.eu) loopt nog tot 2010. Al duidelijk in INCANT is dat MDFT jongeren en gezinnen sterker en langer in de behandeling weet te betrekken.

Het succes van het ‘Nederlandse model’ heeft ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland geleid tot behoefte aan eigen opleidingsprogramma’s voor MDFT. Erasmus MC zal helpen die programma’s op te zetten.

Zie ook www.mdft.nl