Van de gouden handdruk voor bestuurders van Philadelphia tot de verkoop van de panden

0
303

philadelphia-medicalfacts-c-29401De geruchten over gouden handdrukken zwellen aan. De heer Kralt wil voorkomen dat het rapport over Philadelphia openbaar wordt gemaakt. Maar bij VWS wil men niet bevestigen of  bestuurders van Philadelphia een gouden handdruk ontvangen? De berichten hierover zijn nog speculatief. Toch heeft het ministerie van VWS laten weten dat zij gouden handdrukken bij Philadelphia bij nood verkerende zorginstellingen te ver vind gaan. Dit oordeel is mede gebaseerd op het gegeven dat uit tal van aanbevelingen (Tabaksblat, Frijns, Wijffels, NVTZ- en NVZD-code) inmiddels maximaal één jaarsalaris als fatsoensnorm voor ontslagvergoedingen geldt.

Toch spelen de minister en de staatsseretairs van VWS  geen rol in de besluitvorming van de Raden van Toezicht van zorginstellingen over ontslagvergoedingen. Want zorginstellingen, zo laat Bussemaker weten, zijn privaatrechtelijke organisaties met een Raad van Toezicht als eindverantwoordelijk gremium. Die leggen over hun doen en laten verantwoording af in hun jaarverslag. Die jaarverslagen zijn voor iedereen toegankelijk via www.jaarverslagenzorg.nl.
De beeindiging van de contracten met bestuurders is een verantwoordelijkheid die valt onder de taken van de Raad van Toezicht. Ook in het geval van Philadelphia geldt dat de bewindspersonen van VWS niet door de Raad van Toezicht is/wordt gekend in zijn voorgenomen beslissingen op het terrein van het personeelsbeleid. Ook in dit concrete geval dat de Raad van Toezicht allerlei factoren in de afweging betrekt bij een besluit over de wijze en over de invulling van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met bestuurders. Ondanks de geruchten hoop Bussemaker op het goede in de mens en gaat ze ervan uit dat de Raad van Toezicht van Philadelphia rekening houdt met  factoren als: de afspraken in de arbeidsovereenkomst, de financiele situatie van Philadelphia, het functioneren van de bestuurders, de procesrisico’s en de maatschappelijke discussie over ontslagvergoedingen.

Bewindslieden hebben in dit soort situaties maar een gebrekkig instrumentarium om excessen zijn te kunnen voorkomen. Het kabinet heeft wel plannen ontwikkeld rond normering en maximering van de honorering van bestuurders in de semi-publieke sectoren. Zie hetgeen daarover is vastgelegd in TK 28479, vooral in de nummers 33, 36, 37 en 41.

De participatie- en/of de clientenraad van Philadelphia hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zullen hun eigen afwegingen maken omtrent het al dan niet inzetten van instrumenten die zij tot hun beschikking hebben.
Pas wanneer alle van belang zijnde elementen op een rij staan, kunnen alle betrokkenen, ieder voor zich, hun afweging maken om de bestuurdersaansprakelijkheid, met behulp van de hun ten dienst staande instrumenten, vast te (laten) stellen.

Verkoop panden die niet bijdragen aan de kerntaak
De in ernstige financiele problemen geraakte zorginstelling Philadelphia moet gebouwen verkopen die niet bijdragen aan de kerntaak van de instelling. Dat schrijft staatssecretaris Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Met de verkoop van het onroerend goed wil men Philadelphia weer financieel gezond proberen te krijgen. De instelling ging vorig jaar bijna failliet door de aankoop en het onderhoud van hotels, kloosters en kastelen waar verstandelijk gehandicapte clienten vakantie kunnen vieren of kunnen werken. Het ging onder meer om panden op Schiermonnikoog,  Rotterdam,  Driebergen en Maastricht. In totaal ging daar 24 miljoen euro aan op. Als Philadelphia nu doet wat Bussemaker verwacht, kan het eigen vermogen weer groeien naar 16 miljoen euro dit jaar. Mogelijk moeten er ook panden worden verkocht die wel nodig zijn voor de kerntaken van de instelling. Die moeten dan vervolgens worden teruggehuurd om de zorgverlening voort te zetten, aldus Bussemaker.