Nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel

0
192

cao_ziekenhuizen2009De ziekenhuizen en de bonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao.Bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben daarover vrijdagavond een akkoord gesloten. De werknemers gaan er tot juli volgend jaar twee procent op vooruit en krijgen onder meer een verbeterde verlofregeling, meldt de NVZ. De partijen zijn vooral tevreden over de nieuwe verlofregeling. Jongere werknemers in ziekenhuizen moeten door de vergrijzing vaak diensten draaien in de avond, de nacht of in het weekend.In de nieuwe cao is nu afgesproken dat ook ouderen weer alle diensten moeten draaien. Ter compensatie kan verlof worden gespaard, waarvan werknemers zelf mogen kiezen wanneer ze het opnemen.

Hier vindt u de meest recente digitale versie van de CAO Ziekenhuizen.

Hierin vindt u de officiele tekst, inclusief alle bijlagen, zoals die ook in het boekje is afgedrukt. Vanuit de inhoudsopgave kunt u via uitklapmenu’s rechtstreeks doorklikken naar het betreffende hoofdstuk of artikel. Daarnaast is er een trefwoordenlijst en een vrije zoekfunctie. Als er naar een ander artikel in de CAO verwezen wordt, kunt u daar, door op het artikelnummer te klikken, direct naar toe springen. Ook de wettelijke bepalingen die in de CAO-tekst genoemd worden, kunt u met een klik oproepen. In de tekst gebruikte afkortingen worden verklaard door ze met de cursor aan te wijzen. De bonden en de NVZ hebben jaren onderhandeld over vervanging van de oudere verlofregelingen. Door de vergrijzing kwamen steeds meer mensen in aanmerking voor allerlei soorten verlof waardoor er minder mensen aan het werk waren. Daardoor kregen ziekenhuizen moeite de roosters rond te krijgen en kregen jonge werknemers de meeste vervelende diensten.

In plaats van de verlofregelingen komt nu een levensfasebeleid waarmee werknemers zelf kunnen kiezen of ze verlof willen sparen en wanneer ze die vrije dagen willen gebruiken. De regeling geldt voor werknemers vanaf 45 jaar.

Verder is afgesproken dat het personeel in ziekenhuizen er dit jaar en volgend jaar één procent salaris bij krijgt. Ook wordt de eindejaarsuitkering verhoogd.

Bron: NVZ