WHO-beraad over varkensgriep Mexico, een voorlopig advies

0
231

42-16335476De Wereldgezondheidsorganisatie WHO overlegt vandaag over de uitbraak van varkensgriep in Mexico. Een woordvoerder van de WHO zegt dat het erop lijkt dat mensen het virus op elkaar overbrengen. Mogelijk komt er een reisadvies. De varkensgriep heeft in een maand tijd mogelijk 60 mensen het leven gekost, vooral in en rond Mexico-Stad. Ongeveer 1000 mensen zijn besmet. We moeten ons op dit moment absoluut zorgen maken om de mogelijke gevolgen van de Mexicaanse varkensgriep die al tientallen mensenlevens heeft geeist. Viroloog en griepexpert Ab Osterhaus zei dat in een interview met de NOS. Volgens hem is er uiteindelijk kans op een pandemie en moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen.

Effectief
De Mexicaanse regering benadrukt dat de medicijnen die worden gebruikt om de varkensgriep te bestrijden tot nu toe effectief zijn.Ze zegt verder dat er voldoende medicijnen op voorraad zijn. Die worden nu landelijk verspreid. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoekt momenteel de omvang en de mogelijke gevolgen van de ziekte. Volgens Osterhaus is het goede nieuws dat de bestaande antivirusmiddelen werken tegen de varkensgriep. Een vaccin is er nog niet. Het duurt vermoedelijk enkele maanden

Voorlopig advies Mexicaanse varkensgriep, 25 april 2009
Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven. Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het Europese Centrum voor ziektepreventie en bestrijding en van de WHO worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.