Onderzoekers: Begrens MP3-spelers

Gehoorschade voorkomen door geluidsniveau te verlagen
mp3-spelerOnderzoekers van Erasmus MC doen een oproep aan ouders, de muziekindustrie, fabrikanten van MP3-spelers en koptelefoons en gezondheidsautoriteiten om meer aandacht te hebben voor preventie van gehoorproblemen bij adolescenten. Zij doen dit in het meinummer van het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics, dat vandaag verschijnt.

Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorproblemen veroorzaken. Adolescenten staan vanwege de populariteit van MP3-spelers veel vaker dan voorheen bloot aan te harde muziek. Adolescenten en jongvolwassenen hebben meer dan vroeger gehoorproblemen zoals verminderd gehoor, tinnitus (oorsuizen) en vervorming, maar zijn zelf niet geneigd om het geluidsniveau lager in te stellen. Uit onderzoek van Erasmus MC blijkt dat experts niet verwachten dat adolescenten en jongvolwassenen ertoe zullen overgaan het volume omlaag te brengen en er dus andere maatregelen zullen moeten worden genomen.

Dr Hein Raat, Universitair hoofddocent, leider van het onderzoek en drs. Ineke Vogel, onderzoeker, beiden werkzaam op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC: “Wij roepen fabrikanten van MP3-spelers en koptelefoons en gezondheidsautoriteiten op hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat jongeren op een veilige manier naar hun MP3 speler kunnen luisteren.”

Recente artikelen