Scriptieprijs online hulp 2009 open voor inschrijving

0
327

e-hulp-scriptieprijsStichting e-hulp.nl organiseert dit jaar voor de tweede keer de nationale scriptieprijs online hulp. Zo stimuleert het kenniscentrum het ontwikkelen en verspreiden van kennis over hulpverlening via internet. De winnende schrijver ontvangt naast de eer een geldbedrag van 1250 euro. De scriptieprijs staat open voor studenten van HBO en Universiteit. Alle scripties die vanaf 1 januari 2008 (!) zijn geschreven kunnen meedingen. De sluitingsdatum is 15 juli 2009. De onafhankelijke jury onder leiding van Lodewijk de Waal maakt in september de winnende scriptie bekend.

Brede opzet
Frank Schalken, directeur van e-hulp.nl: “Online hulp is hulp via internet aan mensen met psychische, sociale of maatschappelijke problemen. De scriptieprijs is breed van opzet omdat bij het aanbieden van online hulp zeer veel aspecten een rol spelen.” Naast de zorginhoudelijke kant mag de scriptie bijvoorbeeld ook gaan over privacy, organisatorische consequenties, techniek, publiciteit of communicatie bij online hulp. Ook scripties in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken of evaluaties zijn van harte welkom.

Onderzoeken
Hulpverlening via internet is enorm in opkomst. De meeste gebruikers van online hulp ervaren hulp via internet als laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Daarnaast tonen diverse onderzoeken aan dat het zeer effectief kan zijn. “Online hulp biedt daarom maatschappelijk grote mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Het vakgebied staat echter nog in de kinderschoenen”, aldus Schalken. E-hulp.nl roept studenten op om te helpen bij het verder onderzoeken van de mogelijkheden en beperkingen van hulp via internet. Alle ingezonden scripties zullen net als vorig jaar door e-hulp.nl beschikbaar worden gesteld via de website.

Jury
De jury wordt voorgezeten door Lodewijk de Waal, directeur van Humanitas. Humanitas is online actief via de website hetluisterendoog.nl. Ander lid van de jury is Michaja Langelaan, hoofdredacteur van PSY, het GGZ platform over geestelijke gezondheid en verslaving. Verder maakt Rob Gerrits deel uit van de jury. Hij is (online) preventiewerker van Riaggz over de IJssel voor gripopjedip.nl en kleurjeleven.nl.

Meer informatie over de scriptieprijs, het reglement en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.e-hulp.nl/scriptieprijs.

Over e-hulp.nl
Stichting e-hulp.nl stimuleert en ontwikkelt hulp op maat via nieuwe media. Als kenniscentrum initieert e-hulp.nl oplossingen via internet voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doet ze in samenwerking met of in opdracht van zorg-, welzijn, of educatieve instellingen. Tevens verzamelt, ontwikkelt en verspreidt e-hulp.nl kennis op het gebied van online hulpverlening.