SIN-NL eist onafhankelijk instituut inzake kwaliteit van gezondheidszorg na kwesties dr. Niek Reijnen en dr. Jansen Steur

0
283

sophie-hankesSIN-NL eist de onmiddellijke instelling van een onafhankelijk instituut ten bate van patienten en slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden. Taken: toezicht op de kwaliteit van gezondheidszorg, onderzoek en preventie, alsmede bemiddeling ten bate van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden ten einde eerlijke informatie en herstelbehandeling, voorzover mogelijk, te regelen. Bovendien eisen zij volstrekt onafhankelijke onderzoeken naar de gang van zaken van de maagverkleiningsarts Reijnen in Emmen en de neuroloog Jansen Steur uit Almelo, naast onafhankelijk onderzoek naar alle klachten van patienten die bij de Inspectie van de Gezondheidszorg ingediend zijn en ingediend worden, desnoods met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

De zelfregulatie van de medische sector faalt
Overeenkomsten tussen de gang van zaken bij de twee disfunctionerende medisch specialisten in Emmen resp.Almelo:

  • beide artsen maakten jarenlang slachtoffers.
  • beide artsen  werden jarenlang beschermd door de doofpot mentaliteit in de zorg.
  • beide artsen konden direct aan het werk in een ander ziekenhuis, zonder controle van referenties.
  • beide artsen gingen aan de slag in een ziekenhuis in een naburig land in de Europese Unie.
  • bij beide artsen greep de beroepsverenging niet in, ook niet de Orde van Medisch Specialisten.
  • bij beide artsen greep de zorgverzekeraar niet, nauwelijks of erg laat in.
  • bij beide artsen greep de Raad van Bestuur van hun ziekenhuis niet of laat in.
  • het disfunctioneren van beide artsen werd niet tijdig bij de Inspectie Gezondheidszorg gemeld, in strijd met art 4a Kwaliteitswet Gezondheidszorg Instellingen.
  • bij beide artsen kwam de Inspectie Gezondheidszorg niet in actie.
  • bij beide artsen hield het Openbaar Ministerie zich lange tijd afzijdig of greep niet in.

SIN-NL concludeert: de artsen faalden, de raden van bestuur faalden, de beroepsverenigingen en de Orde van Medisch Specialisten faalden, de Inspectie faalde, de zorgverzekeraar faalde, het Openbaar Ministerie faalde.

Artsen staan blijkbaar boven de wet en zijn bijna onschendbaar, ook al vallen er dodelijke slachtoffers.