Hoge bloeddruk en vaatlijden

professorAnneloes Vlek van het UMC Utrecht onderzocht de gevolgen van een hoge bloeddruk bij patienten die al manifest vaatlijden hebben.

Het blijkt dat patienten met vaatlijden en het metaboolsyndroom een duidelijk verhoogd risico op toekomstige hart- en vaatziekten hebben vergeleken met patienten zonder het metaboolsyndroom. Een verhoogde bloeddruk was tevens gerelateerd aan een versnelde achteruitgang van de nierfunctie bij deze patientengroep. Zij vond echter geen verband tussen een hoge bloeddruk en witte stof afwijkingen of tussen de bloeddruk en de progressie van hersenatrofie.

Het voorkomen van vasculaire risicofactoren bij patienten die verwezen worden wegens vaatlijden is de afgelopen twaalf jaar gedaald, terwijl het voorkomen van obesitas bij deze patienten sterk is toegenomen. Ondanks deze verbetering is de prevalentie van vasculaire risicofactoren in deze patientengroep nog steeds hoog.

Anneloes Vlek promoveert op dinsdag 26 mei aan het UMC Utrecht.