IrisZorg vervangt succesvol het traditionele datawarehouse

iriszorgIrisZorg is een instelling voor verslavingsbehandeling en maatschappelijke opvang met circa 1200 medewerkers op meer dan 70 locaties in Gelderland, Overijssel en de Flevopolder. IrisZorg heeft met het 5-5-5-dagen plan van Inforay het traditionele datawarehouse vervangen door een Business Intelligence
omgeving die meer flexibiliteit biedt en die door IrisZorg zelf is uit te breiden en te beheren.

IrisZorg liep twee jaar geleden al voorop met het in gebruik nemen van een ?traditioneel? datawarehouse. De vraag naar de juiste stuurinformatie groeide intussen exponentieel, mede door de toenemende marktwerking. Het datawarehouse bleek onvoldoende mogelijkheden te bieden om hieraan in de toekomst te kunnen voldoen.

Daarnaast was het een doorn in het oog dat ondanks het hoge niveau van interne technische expertise IrisZorg toch afhankelijk was van derden om het datawarehouse te beheren. Relatief simpele uitbreidingen bleken moeilijk te implementeren in het datawarehouse. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om op grootboekrekeningniveau inzicht te krijgen in wat waar is uitgeven en om op medewerkerniveau inzicht te krijgen in informatie met betrekking tot salaris, verzuim en formatie. Ook was er een groeiende informatievraag om beter grip te krijgen op de productieprocessen.

IrisZorg heeft gekozen voor het 5-5-5-dagen plan van Inforay om een nieuwe Business Intelligence architectuur te realiseren op Beaufort, Exact en User van Impulse en tegelijk tegemoet te komen aan de nieuwe wensen en eisen. Het 5-5-5-dagen plan betekende voor IrisZorg dat in 15 dagen de functionaliteit van het bestaande datawarehouse is omgebouwd naar een Business Intelligence architectuur waarmee een
basis is gerealiseerd die zelf kan worden beheerd.

Eric Oukes, ICT manager IrisZorg:

“Aanvankelijk hadden we twijfels of het mogelijk was in 15 dagen de functionaliteit te vervangen van het datawarehouse waaraan twee jaar was gewerkt. Mede door de veelbelovende dashboards die we van tevoren te zien kregen en de vaste prijs aanpak van Inforay (en dat eventueel meerwerk voor risico van Inforay was) heb ik besloten Inforay het voordeel van de twijfel te gunnen. Uiteindelijk is het project ruim
binnen de verwachte doorlooptijd en budget opgeleverd. De gebruikte technologie van Inforay is ?state of the art”, de documentatie “top” en we zijn zeer tevreden over de professionaliteit van de aanpak.”

Eric Oukes geeft wel duidelijk aan dat er nog veel werk nodig is om te blijven voldoen aan de groeiende informatiebehoefte en om de dashboards en rapportages laagdrempelig ter beschikking te stellen. “Nu is in 20% van de tijd in 80% van de informatiebehoefte is voorzien, maar de verwachting is dat nog 80% van de tijd nodig is om de resterende 20% van de informatiebehoefte in te vullen. IrisZorg zal dit grotendeels zelf realiseren en is hierbij niet afhankelijk van Inforay of derden.”

De Inforay dashboards hebben inmiddels inzichtelijk gemaakt dat bepaalde data moeilijk is te integreren (bijvoorbeeld van de vier aparte administraties) en dat de invoer niet altijd correct en volledig is. Hiervoor is een regiegroep kostenplaatsen geformeerd die het proces rondom de kostenplaatsen heeft geprofessionaliseerd. Tevens worden de bronsystemen en invoerprocedures verbeterd. De Business
Intelligence technologie heeft dus als katalysator gewerkt om de noodzaak van dit verbeteringsproces duidelijk te maken. Voordeel van de Inforay technologie is dat door de krachtige koppelingstechnieken
het resultaat van de verbeteringen direct zichtbaar wordt.

Herbert Keppels, concernmanager financien, control en informatisering IrisZorg:
“Door de combinatie van verslavingszorg en maatschappelijke opvang heeft IrisZorg te maken met 6 financieringsvormen. De nieuwe aanpak met Inforay heeft ervoor gezorgd dat we deze complexiteit het hoofd kunnen bieden terwijl de onnodige technische complexiteit van het traditionele datawarehouse is weggenomen. Het systeem biedt alle flexibiliteit om in control te zijn.”

Over IrisZorg
IrisZorg is een organisatie voor verslavingsbehandeling en maatschappelijke opvang. Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op professionele hulpverlening via beproefde programma?s voor preventie, zorg, opvang, behandeling, begeleiding en reclassering. IrisZorg heeft ongeveer 1200 medewerkers in dienst op meer dan 70 locaties, verdeeld over een groot gedeelte van Gelderland, een deel van Overijssel en de Flevopolder. Het hoofdkantoor is in Arnhem.

Bron: Inforay

Recente artikelen