Training competentiemanagement richt zich op praktijk

competentiemanagementHoe staat het met het invoeren van competentiemanagement in VUmc? Vorig jaar kostte het nog moeite om mensen te werven voor de training, maar dat is nu verleden tijd. Tenminste voor divisie III. Vrijwel alle leidinggevenden van deze divisie hebben inmiddels een training competentiemanagement gehad. Sterker nog, de meesten zijn zo enthousiast dat ze een of meerdere vervolgmodules willen volgen. Dit mooie resultaat is een direct gevolg van de inzet van het divisiebestuur en de P&O-adviseurs om mensen voor de training te motiveren.

P&O-adviseur divisie III Karin Koene: “Tijdens een beleidsconferentie afgelopen najaar gaven de leidinggevenden aan, dat ze de noodzaak van competentiemanagement inzagen, maar dat ze het gewoon te druk hadden om een cursus te volgen. We hebben toen voorgesteld die in het voorjaar te houden, zodat iedereen er rekening mee kon houden. Alle leidinggevenden – iedereen die een jaargesprek voert met een ander – werden uitgenodigd, in totaal ongeveer vijftig personen. Mensen die niet reageerden, hebben we persoonlijk benaderd. We zijn steeds heel stellig geweest over de noodzaak: de training is geen verplichting, maar wat ons betreft wel een must.”
Het resultaat was groot. Begin april kon de Amstel Academie 36 mensen trainen. Omdat de kinderartsen de poli niet wilden sluiten, heeft P&O voor hen een soort bijpraatsessie georganiseerd. Ook acht andere leidinggevenden kregen een verkorte versie van de training.
Vervolgmodules
Koene: “De competenties binnen VUmc zijn kwaliteit-, resultaat- en klantgerichtheid. Divisie III heeft daar communicatie en samenwerking aan toegevoegd. Hoe ga je daarmee om? De leidinggevenden leren hoe ze hun medewerkers kunnen aanspreken op hun competenties, maar ook is belangrijk dat we met elkaar nadenken wat we daaronder verstaan.”
Talo Tamminga, teamleider verloskunde en verloskamers, onderstreept dat. Hij volgde de uitgebreide cursus van de Amstel Academie. en staat op het punt twee vervolgmodules te doen. “We hebben kapstokken aangereikt gekregen. Het is nu de bedoeling dat we in onze teams de thema’s verder uitdiepen. Met het afdelingshoofd bespreek ik hoe we dat gaan doen. Positief aan het volgen van de cursus is ook dat we dingen van elkaar opsteken: wat collega’s van andere afdelingen op dit vlak doen.”
Marianne Staalberg, hoofd zorgeenheid klinische genetica, is ook tevreden over wat ze in de cursus kreeg aangereikt. “Het begrip competenties was me bekend, maar was nog erg theoretisch voor me. Tijdens de cursus gingen we in op de praktijk, waardoor ik echt handvatten heb gekregen om verder te kunnen. Het zal zeker nog een jaar duren voordat ik het heb geïntegreerd op de afdeling, maar dat geeft niet, we groeien er langzaam naar toe. De bedoeling is dat competenties een normaal onderdeel worden in jaargesprekken, sollicitatiegesprekken en zo meer.”
Karin Koene is er trots op dat haar divisie koploper is met competentiemanagement. “Het is altijd lastig om dit soort onderwerpen in te voeren in een organisatie. Het is ons nu gelukt.”

Marieke Sjerps

Bron: VUmc